MLC – konvensjon for sjøfolks arbeids- og levevilkår

 • Publisert: 16.08.2013
 • Endret: 24.07.2017

Konvensjonen for sjøfolks arbeids- og levevilkår trådte i kraft 20. august 2013. Konvensjonen gjennomføres hovedsakelig i skipssikkerhetsloven og skipsarbeidsloven.

Endringer i MLC-konvensjonen

2014-endringene av konvensjonen om sjøfolks arbeids- og levevilkår (Maritime Labour Convention, 2006 (MLC)) trådte i kraft 18. januar 2017.

Endringene omhandler blant annet økonomisk sikkerhet for sjøarbeidere som er forlatt av rederiet («abandoned») (reg. 2.5), og kontraktsmessige tilgodehavende/krav på kompensasjon ved en skipsarbeiders død eller langvarig uførhet på grunn av yrkesskade, yrkessykdom eller yrkesulykke (reg. 4.2).

Les mer om endringene

MLC – konvensjon for sjøfolks arbeids- og levevilkår.

Prosessen frem til MLC-sertifisering er beskrevet i oversikten under. Nederst på siden kan du finne mer detaljert informasjon og eksempler på dokumenter.

Norge har ikke opprettet egne kontaktpunkt for å motta klager fra sjøfolk i henhold til MLC-regel 5.1.5 Onboard complaint procedure. Kontaktdetaljer for Sjøfartsdirektoratet finner du under menypunktet «Om direktoratet».

DMLC I

 • Utstedes av Sjøfartsdirektoratet etter søknad fra rederi. Vennligst benytt søknadsskjema KS-0207-4BE.
 • DMLC I er grunnlag for DMLC II der reder skal komme med sine tiltak for å sikre at skip kontinuerlig etterlever kravene i DMLC I. Eventuelle unntak skal være godkjent av Sjøfartsdirektoratet. Kopi av brev fra Sjøfartsdirektoratet der unntak er gitt skal følge med som vedlegg til søknaden.

DMLC II

 • DMLC II skal utfylles av rederiet på skjemamal KS 0207-3E laget av Sjøfartsdirektoratet.
 • KS 0207-3E kan om ønskelig erstattes med tilsvarende skjema såfremt samme formkrav er oppfylt.
 • DMLC II skal signeres av rederi iht. skipssikkerhetslovens § 4. For skip som er ISM-sertifisert er dette ISM-rederiet.

MLC-inspeksjon

 • MLC-inspeksjon gjøres på begjæring fra rederiet av Sjøfartsdirektoratet eller anerkjent klasseselskap. MLC-inspeksjonen er delegert til anerkjente klasseselskap for alle fartøy som er ISM sertifisert av et anerkjent klasseselskap.
 • For fartøy der ISM sertifiseringen er utført av Sjøfartsdirektoratet skal MLC-inspeksjon begjæres til Sjøfartsdirektoratet på skjema KS–0115 (krever pålogging).
 • Se NMA MLC Guidance Note for inspections and certification for detaljer.

MLC-sertifikat

 • MLC-sertifikat utstedes av samme instans som har utført MLC-inspeksjonen, det vil si Sjøfartsdirektoratet eller anerkjent klasseselskap. Sertifisering skjer på bakgrunn av utstedt DMLC I, DMLC II og gjennomført MLC-inspeksjon.

Anerkjente klasseselskap MLC

Norge har delegert inspeksjon og sertifisering av skip i henhold til MLC til følgende klasseselskap:

 • American Bureau of Shipping
 • Bureau Veritas
 • DNVGL
 • Lloyd's Register
 • RINA
 • ClassNK

Klasseselskapet som er valgt av rederiet for utførelse av ISM-revisjoner, skal også gjennomføre de inspeksjoner som er påkrevd for utstedelse av MLC-sertifikatet.

Klasseselskapet må oppfylle MLC Standard A5.1.2 og Guideline B.5.1.2.

Fant du det du lette etter?

NB! Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettsidene.

Til toppen