Endringer i MLC-konvensjonen

2014-endringene av konvensjonen om sjøfolks arbeids- og levevilkår (Maritime Labour Convention, 2006 (MLC)) trådte i kraft 18. januar 2017.

Endringene omhandler blant annet økonomisk sikkerhet for sjøarbeidere som er forlatt av rederiet («abandoned») (reg. 2.5), og kontraktsmessige tilgodehavende/krav på kompensasjon ved en skipsarbeiders død eller langvarig uførhet på grunn av yrkesskade, yrkessykdom eller yrkesulykke (reg. 4.2).

Les mer om endringene

MLC – konvensjon for sjøfolks arbeids- og levevilkår.

Prosessen frem til MLC-sertifisering er beskrevet i oversikten under. Nederst på siden kan du finne mer detaljert informasjon og eksempler på dokumenter.

Norge har ikke opprettet egne kontaktpunkt for å motta klager fra sjøfolk i henhold til MLC-regel 5.1.5 Onboard complaint procedure. Kontaktdetaljer for Sjøfartsdirektoratet finner du under menypunktet «Om direktoratet».

DMLC I

 • Utstedes av Sjøfartsdirektoratet etter søknad fra rederi. Vennligst benytt søknadsskjema KS-0207-4BE.
 • DMLC I er grunnlag for DMLC II der reder skal komme med sine tiltak for å sikre at skip kontinuerlig etterlever kravene i DMLC I. Eventuelle unntak skal være godkjent av Sjøfartsdirektoratet. Kopi av brev fra Sjøfartsdirektoratet der unntak er gitt skal følge med som vedlegg til søknaden.

DMLC II

 • DMLC II skal utfylles av rederiet på skjemamal KS 0207-3E laget av Sjøfartsdirektoratet.
 • KS 0207-3E kan om ønskelig erstattes med tilsvarende skjema såfremt samme formkrav er oppfylt.
 • DMLC II skal signeres av rederi iht. skipssikkerhetslovens § 4. For skip som er ISM-sertifisert er dette ISM-rederiet.

MLC-inspeksjon

 • MLC-inspeksjon gjøres på begjæring fra rederiet av Sjøfartsdirektoratet eller anerkjent klasseselskap. MLC-inspeksjonen er delegert til anerkjente klasseselskap for alle fartøy som er ISM sertifisert av et anerkjent klasseselskap.
 • For fartøy der ISM sertifiseringen er utført av Sjøfartsdirektoratet skal MLC-inspeksjon begjæres til Sjøfartsdirektoratet på skjema KS–0115 (krever pålogging).
 • Se NMA MLC Guidance Note for inspections and certification for detaljer.

MLC-sertifikat

 • MLC-sertifikat utstedes av samme instans som har utført MLC-inspeksjonen, det vil si Sjøfartsdirektoratet eller anerkjent klasseselskap. Sertifisering skjer på bakgrunn av utstedt DMLC I, DMLC II og gjennomført MLC-inspeksjon.

Anerkjente klasseselskap MLC

Norge har delegert inspeksjon og sertifisering av skip i henhold til MLC til følgende klasseselskap:

 • American Bureau of Shipping
 • Bureau Veritas
 • DNVGL
 • Lloyd's Register
 • RINA
 • ClassNK

Klasseselskapet som er valgt av rederiet for utførelse av ISM-revisjoner, skal også gjennomføre de inspeksjoner som er påkrevd for utstedelse av MLC-sertifikatet.

Klasseselskapet må oppfylle MLC Standard A5.1.2 og Guideline B.5.1.2.