Dagbøker

  • Publisert: 27.09.2017

Dagbøkers innhold og form fastsettes av Sjøfartsdirektoratet. Både papir- og elektronisk format kan benyttes.

Jf. forskrift om innretning og føring av dagbøker på skip og flyttbare innretninger nr. 693 av 15. september 1992.

Godkjente formularer kan kjøpes hos StormGeo, www.stormgeo.com/nautisk/.

Ved innflagging til Norge kan eksisterende dagbøker benyttes dersom de tilfredsstiller ovennevnte forskrift. Hvis usikker, send en kopi til post@sdir.no for godkjenning.

Til toppen