Dekk og maskindagbok

Dagbøkers innhold og form fastsettes av Sjøfartsdirektoratet. Både papir- og elektronisk format kan benyttes. Dagbøker skal imidlertid være godkjente av Sjøfartsdirektoratet, og leverandør må ha et godkjennelsesbrev som bekreftelse. Dette i henhold til forskrift nr. 693 av 15. september 1992 om innretning og føring av dagbøker på skip og flyttbare innretninger .


MARPOL dagbøker

Dagbøker som kreves ført i henhold til MARPOL, skal følge krav til dagbøker gitt i MARPOL.
Både papir- og elektronisk format kan benyttes.
Elektroniske MARPOL dagbøker skal godkjennes av ett av de anerkjente klasseselskapene (RO’ ene) jf. klasseavtalen, avsnitt 3.8.1 og forskrift nr. 488 av 30. mai 2012 om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger .


Ved innflagging

Ved innflagging til norsk flagg kan eksisterende dagbøker benyttes dersom de tilfredsstiller ovennevnte forskrifter.  Ta gjerne kontakt på post@sdir.no for utfyllende informasjon.