Dagbøker

  • Publisert: 27.09.2017

Dagbøkers innhold og form fastsettes av Sjøfartsdirektoratet. Både papir- og elektronisk format kan benyttes.

Jf. forskrift om innretning og føring av dagbøker på skip og flyttbare innretninger nr. 693 av 15. september 1992.

Godkjente formularer kan kjøpes hos Nautisk Forlag, www.nautisk.com.

Ved innflagging til Norge kan eksisterende dagbøker benyttes dersom de tilfredsstiller ovennevnte forskrift. Hvis usikker, send en kopi til post@sdir.no for godkjenning.

Til toppen