Bunkerkonvensjonssertifikat (CLB)

 • Publisert: 04.01.2012
 • Endret: 20.06.2017

 1. Sertifikatet gjelder for alle skip over 1000 Gt.
 2. Bare forsikringsselskaper fra International Group of P&I og EU/EØS vil bli akseptert.
 3. Sjøfartsdirektoratet utsteder bunkerkonvensjonssertifikat til norske og utenlandske skip
 4. Bare flaggstater som er på Paris MoU sin hvite liste vil bli akseptert.
 5. Skip som ikke har sertifikat vil kunne bli tilbakeholdt.

Nærmere informasjon om bunkerkonvensjonssertifikat

Bunkerskonvensjonen introduserer et krav om forsikring som dekker skade på grunn av bunkersoljesøl. Kravet gjelder alle norske skip som har bruttotonnasje som overstiger 1000 tonn, samt alle utenlandske skip med samme bruttotonnasje og som ankommer norske havner eller andre laste- eller lossesteder i Norge eller på norsk kontinentalsokkel. Kravet gjelder også skip som permanent opererer i norsk territorial vann.

Sjøfartsdirektoratet behandler søknader fra både norske og utenlandske skip. Merk at norske skip vil bli prioritert og det er vilkår for de skipene som er registrert i en annen flaggstat. Flaggstaten som utenlandske skip tilhører, må være på Paris MoU sin hvite liste, og flaggstaten kan ikke ha ratifisert konvensjonen selv. Ut over dette vil de utenlandske skipene som kan dokumentere at de ankommer norsk territorium, bli prioritert.

Søknader

Søknader sendes Sjøfartsdirektoratets postmottak

Søknadene om sertifikat må inneholde følgende informasjon:

 1. En bekreftelse fra et godkjent forsikringsselskap (blue card) som bekrefter at skipet er forsikret i tilfelle bunkersoljesølskade skal være vedlagt søknaden.
 2. Skipets navn og IMO nummer.
 3. Navn og fullstendig adresse til den som skal motta bunkerskonvensjonssertifikatet.

Bruk dette søknadsskjemaet

Sjøfartsdirektoratet godtar forsikring fra følgende selskap:

 • Forsikringsselskap tilknyttet International Group of P&I.
 • Forsikringsselskap innen EU/EØS som har registrert grenseoverskridende virksomhet.

Forsikringsselskap utover dette vil som utgangspunkt ikke bli godkjent. Men Sjøfartsdirektoratet kan etter søknad vurdere unntak fra dette.

Til toppen