1. Dynamisk posisjonering er definert som et system der et selvdrevet fartøys posisjon og retning automatisk kontrolleres ved hjelp av dets egne fremdriftsenheter.
 2. Personell engasjert i drift av et system for dynamisk posisjonering (DP) må få relevant opplæring og praktisk erfaring. Teoretiske elementer i denne opplæringen må gjøre operatører for dynamisk posisjonering (DPOer) i stand til å forstå driften av DP-systemet og dets komponenter. Kunnskap, forståelse og erfaring bør sette personellet i stand til å drive fartøyer sikkert i DP med behørig hensyn til sikkerheten for livet i sjøen og beskyttelse av det maritime miljøet.
 3. Opplæringen og erfaringen bør innholdsmessig omfatte dekning av følgende komponenter i et DP-system:
  1. DP-kontrollstasjon,
  2. produksjon og styring av kraft,
  3. fremdriftsenheter,
  4. posisjonsreferansesystemer,
  5. posisjonsreferansesystemer,
  6. miljøreferansesystemer, og
  7. referansesystemer for ytre krefter, som f. eks. målere for trossespenning.
 4. Opplæring og erfaring bør dekke hele rekken av rutinemessige DP-operasjoner i tillegg til håndtering av DP-feil, svikt, hendelser og nødstilfeller, for å sikre at operasjonene fortsetter eller avsluttes trygt. Opplæring bør ikke bare begrenses til DPOer og DP-skipsførere, annet personell om bord, som f. eks. elektrotekniske offiserer og maskinister, kan trenge ekstra opplæring og erfaring for å sikre at de er i stand til å utføre sine plikter på et DP-fartøy.

  Det bør legges vekt på gjennomføring av passende DP-øvelser som en del av opplæringen og erfaringen om bord. DPOer bør ha godt kjennskap til typen av og formålet med dokumentasjon knyttet til DP-operasjoner, som f. eks. driftshåndbøker, avbruddsmodus- og effektanalyser (FMEAer) og kapasitetsdiagrammer.
 5. All opplæring bør gis av godt kvalifisert personell med passende erfaring.
 6. Når de beskikkes til et fartøy som opererer i DP-modus, må skipsføreren, DPOer og annet DP-opplært personell kjøre seg kjent med det særskilte utstyret montert på og egenskapene til fartøyet. Det bør tas særlig hensyn til hva slags arbeid fartøyet utfører og betydningen av DP-systemet for dette arbeidet.

-----------------

*          Merk: Det er ingen tilsvarende regler i konvensjonen eller i avsnitt i del A av koden for avsnitt B-V/a, B-V/b, B-V/c, B-V/d, B-V/e, B-V/f og B-V/g.