OPPLÆRING FOR OLJETANKSKIP

  1. Opplæringen som kreves i punkt 2.2 og 4.3 i regel V/1-1 i forbindelse med oljetankskip, bør beskrives i en opplæringsplan som klart uttrykker målene med opplæringen for alle involverte parter. Opplæringen kan gis om bord eller på land der det er relevant. Den bør suppleres med praktisk instruksjon om bord og i et passende landbasert anlegg der det er relevant. All opplæring og instruksjon bør gis av godt kvalifisert personell med passende erfaring*.
  2. Det bør gjøres mest mulig bruk av håndbøker for drift og utstyr om bord, filmer og passende visuelle hjelpemidler, og en bør benytte anledningen til å diskutere den rollen som sikkerhetsorganisasjonen om bord på skipet bør ha, samt rollen til sikkerhetsoffiserene og sikkerhetskomiteene.

OPPLÆRING FOR KJEMIKALIETANKSKIP

  1. Opplæringen som kreves i punkt 2.2 og 6.3 i regel V/1-1 i forbindelse med kjemikalietankskip, bør beskrives i en opplæringsplan som klart uttrykker målene med opplæringen for alle involverte parter. Opplæringen kan gis om bord eller på land der det er relevant. Den bør suppleres med praktisk instruksjon om bord og i et passende landbasert anlegg der det er relevant. All opplæring og instruksjon bør gis av godt kvalifisert personell med passende erfaring.
  2. Det bør gjøres mest mulig bruk av håndbøker for drift og utstyr om bord, filmer og passende visuelle hjelpemidler, og en bør benytte anledningen til å diskutere den rollen som sikkerhetsorganisasjonen om bord på skipet bør ha, samt rollen til sikkerhetsoffiserene og sikkerhetskomiteene.