LEDELSE AV BRANNSLOKKING

  1. For offiserer og mannskap på passasjerskip bør det gis ekstra opplæring som fremhever vanskelighetene med brannslokking, herunder tilgang til trange steder og hindring av at brannen sprer seg til tilstøtende steder.

SKADEKONTROLL

  1. Ved å utvikle krav til kompetanse gitt i avsnitt A-II/1, A-II/2 og A-III/2 for å oppnå det nødvendige nivået av teoretisk kunnskap, forståelse og ferdighet i skadekontroll og full vanntetthet, selskaper og opplæringsinstitusjoner bør ta hensyn til det minstemål av kunnskap, forståelse og ferdighet i skadekontroll og full vanntetthet som er oppgitt nedenfor:

Kompetanse

Minimalisere risikoen for oversvømmelse og opprettholde en beredskap for å reagere på nødssituasjoner som omfatter skade på skipets vanntetthet.

Kunnskap, forståelse og dyktighet

Planer og organisering for kontroll av skade om bord på skipet.

Systemer for kontroll av skade, utstyr (skap) og nødutganger

Nøkkelelementene i opprettholdelse av stabilitet og full vanntetthet.

Betydningen av å sikre mot oversvømmelse og opprettholde vanntette grenser.

Tiltak som må treffes om bord på et skip i tilfelle en eksplosjon, grunnstøting, kollisjon eller brann

Skadekontrollteknikker som er i samsvar med utstyret funnet om bord, herunder skipets lensesystemer og pumper.