1. Bestemmelsene i STCW-konvensjonen gjelder maritimt personell på selvdrevne MOUer som legger ut på sjøreiser.
  2. Bestemmelsene i STCW-konvensjonen gjelder ikke ikke-selvdrevne MOUer eller MOUer som er fast stasjonert.
  3. Når det tas i betraktning passende krav til opplæring og sertifisering når en MOU er fast stasjonert, må registreringslandet ta hensyn til relevante IMO-anbefalinger. Særlig alle maritime mannskapsmedlemmer på selvdrevne MOUer og, der det er påkrevd, på andre enheter, må tilfredsstille kravene i STCW-konvensjonen, med endringer.
  4. Selvdrevne MOUer som legger ut på internasjonale sjøreiser, er pålagt å føre med seg dokumenter om sikker bemanning.
  5. MOUer som er fast stasjonert, er underlagt den nasjonale lovgivningen til kyststaten som eier den eksklusive økonomiske sonen (Exclusive Economic Zone, EEZ) de opererer i. Slike kyststater må også ta hensyn til relevante IMO-anbefalinger, og bør ikke fastsette strengere krav for MOUer registrert i andre land enn kravene som gjelder MOUer registrert i samme kyststat.
  6. Alt spesialpersonell ansatt om bord på MOUer (enten disse er selvdrevne eller ikke), må ha fått passende tilvenning og grunnleggende opplæring i samsvar med relevante IMO-anbefalinger.

--------

*          Merk: Det er ingen tilsvarende regler i konvensjonen eller i avsnitt i del A av koden for avsnitt B-V/a, B-V/b, B-V/c, B-V/d, B-V/e, B-V/f og B-V/g.