1. Det er viktig at skipsførere og offiserer involvert i forsyningsoperasjoner offshore har relevant erfaring eller opplæring før de påtar seg sine oppgaver på offshore-forsyningsskip. Fokuset bør være på driftserfaring om bord eller på en kombinasjon av driftserfaring og simulatoropplæring.
 2. Skipsførere og offiserer må forstå de enestående manøvrerings- og håndteringsegenskapene som offshore-forsyningsskip har til felles.
 3. Før de utfører forsyningsoperasjoner offshore, bør skipsfører og offiserer:
  1. ha kjennskap til offshore-industrien og vilkårene som brukes i de forskjellige operasjonene,
  2. forstå betydningen av å holde en trygg avstand til enhver tid når de arbeider på et offshore-sted/anlegg,
  3. ha kjennskap til manøvrering av fartøyer og avstandsstabilisering under forskjellige værforhold,
  4. forstå fartøyenes særskilte konstruksjonsparametrer, og
  5. forstå behovet for å ha ubegrenset oversikt og utsyn over arbeidsområder.
 4. Mens de er ombord på et offshore-forsyningsskip, bør skipsføreren og offiserene:
  1. ha kjennskap til håndteringsegenskapene og oppførselen til fartøyer utstyrt med forskjellige fremdriftsanordninger, og
  2. være i stand til å drive offshore-forsyningsskipet nær innpå et offshore-anlegg og andre fartøyer.
 5. Skipsførere bør forstå behovet for annet personell om bord som er involvert i utførelsen av forsyningsoperasjoner offshore for at disse skal bli kjent med sine oppgaver. 

Offshore-forsyningsskip som utfører ankerhåndteringsoperasjoner

 1. Det er viktig at skipsførere og ansvarshavende vaktoffiserer på broen om bord på offshore-forsyningsskip involvert i ankerhåndteringsoperasjoner har relevant erfaring og opplæring.
 2. Før de utfører ankerhåndteringsoperasjoner bør skipsførere og ansvarshavende vaktoffiserer på broen:
  1. være godt informert om skipets håndteringsegenskaper i forhold til ankerhåndtering, herunder, men ikke begrenset til:
   1. navigasjon og posisjonsholding,
   2. håndtering av skipet,
   3. grundig kjennskap til stabiliteten til offshore-forsyningsskip, særlig kombinasjonen av lav GZmaks, lavt åpent dekk og store ytre krefter. Bruk av lastekalkulatorer og konflikten mellom et rigid og stivt skip og godt arbeidsmiljø på dekk. Potensiell reduksjon av stabiliteten grunnet bruk av rulledempingsanordninger, og
   4. operasjoner i farlige oljefeltområder, herunder lokalisering av eventuelle rørledninger eller andre strukturer på havbunnen i området der ankre eller annet fortøyningsutstyr sannsynligvis er i bruk, og
  2. gjøres grundig kjent med bruken av alle instrumenter og systemer montert på det berørte skipet og involvert i ankerhåndtering, herunder deres evner og begrensninger, herunder, men ikke begrenset til:
   1. bruk av forskjellige propeller, konvensjonell eller asimutfremdrift,
   2. oppsamling, håndtering, tung løfting, uttauing, ankerhåndtering og legging av ankre for offshore-rigger, lektere og installasjoner,
   3. tauing av rigger, lektere og andre fartøyer,
   4. betjening av løfte- og slepevinsjer med slepekraft på opptil 600 metriske tonn
   5. detaljert grundig kjennskap til grunnlaget for drift av slepe- og ankerhåndteringsvinsjer, særlig funksjoner av lastbegrensningsanordninger og utløsningssystemer samt tilknyttet utstyr som slepebolter og stoppere, og
   6. den betydelige forskjellen mellom nødutløsning av slepekroker og slepevinsjer.
 3. Når skipsførere og ansvarshavende vaktoffiserer på broen har ansvar for ankerhåndtering, må de ha tilstrekkelig og passende opplæring og erfaring som skyldes at de har vært under tilsyn under en rekke riggforflytninger, slik administrasjonen finner det tilfredsstillende. Opplæring kan suppleres med passende simulatoropplæring.

--------------

*          Merk: Det er ingen tilsvarende regler i konvensjonen eller i avsnitt i del A av koden for avsnitt B-V/a, B-V/b, B-V/c, B-V/d, B-V/e, B-V/f og B-V/g.