Eksempler på informasjonsinnhenting i forbindelse med rapportering av fatigue-relaterte hendelser

Dette vedlegget viser til informasjon som anbefales innhentet som ledd i rapporteringen av fatigue-relaterte hendelser. Rederier kan avgjøre hvordan de vil nyttiggjøre deler av denne informasjonen i sine nåværende rapporteringssystemer for uønskede hendelser.

Hendelsestidspunkt (når skjedde det):

 
Timer mellom rapportert tidspunkt til da fatigue inntraff:  

Beskriv hendelsen (hva skjedde?):

 

 

 

Beskriv hva du følte (eller hva du observerte)?

 

 

 

  
Hvordan følte du deg da hendelsen skjedde? (Sett ring rundt alternativet som passer best):

Figur Karolinska søvninghetsskala.jpg

Sett kryss på linjen nedenfor på det punktet som best indikerer hvordan du følte deg:

Årvåken ---------------------------------------------------------------------------------------Søvnig

 

Relevant informasjon

  Ja/Nei?   Timer Minutter
Fatigue før oppstart av arbeidet?   Hvor lenge hadde du vært våken før hendelsen inntraff?    
Fatigue under arbeidet?   Hvor mye søvn fikk du i løpet av 24-timers perioden før hendelsen?    
Forstyrret søvn?   Hvor mye søvn fikk du i løpet av 72-timers perioden (= 3 døgn) før hendelsen?    

 

Anbefalte korrigerende tiltak

Hva gjorde du? Var det iverksatt tiltak for å håndtere eller redusere fatigue? (f.eks. hvile/soving, pause):

 

 

 

Hva kan gjøres? Forslag til korrigerende tiltak:

 

 

 

 

Her kan du laste ned vedlegg 2 i redigerbar versjon til eget bruk.