Kyststater kan vedta regionale "grenser for kystfart" med bilaterale eller multilaterale ordninger. Detaljerte opplysninger om slike ordninger skal meldes til generalsekretæren, som skal videresende slike opplysninger til alle parter.