1. Definisjonene i konvensjonens artikkel II og definisjonene og tolkningene i regel I/1 i konvensjonens vedlegg, gjelder likt med betegnelsene som er benyttet i del A og B i denne kode. Ytterligere definisjoner som bare gjelder bestemmelsene i denne kode, finnes i avsnitt A-I/1.
  2. Offiserer med kvalifikasjoner for stillinger som omfattes av bestemmelsene i kapittel VII, kan få en tittel som er godkjent av administrasjonen i samsvar med terminologien som benyttes i de gjeldende kravene til sikkerhetsbemanning.
  3. Mannskaper med kvalifikasjoner for tjeneste i stillinger som omfattes av bestemmelsene i kapittel VII, kan få en tittel som er godkjent av administrasjonen i samsvar med terminologien som benyttes i de gjeldende kravene til sikkerhetsbemanning.