1. Kursene som kreves i henhold til regel I/11, bør omfatte relevante endringer i sjølover, marin teknologi og anbefalinger vedrørende sikkerhet for liv på sjøen, samt sikring og vern av det maritime miljøet.
  2. En prøve kan arte seg som en skriftlig eller muntlig eksamen, bruk av simulator eller andre høvelige metoder.
  3. Godkjent tjeneste til sjøs i avsnitt A-I/11 nr. 1 kan gjøres med en passende lavere offisersgrad enn den som er oppgitt i det sertifikatet som innehas.
  4. Hvis det leveres en søknad om fornyelse av et sertifikat omtalt i punkt 1 i regel I/11 innen seks måneder før sertifikatet utløper, kan sertifikatet fornyes til den femte årsdagen for sertifikatets gyldighetsdato eller datoen for forlengelse av gyldigheten.