Teknisk svikt er identifisert som direkte utløsende årsak i ca. 40 % av kontaktskader og grunnstøtinger Sjøfartsdirektoratet har registrert de siste årene.

Utredningen finner du her.