Studio Apertura gjennomførte våren 2014 en kartleggingsundersøkelse på hurtigbåter.

Målsettingen for undersøkelsen var å kartlegge forhold som er utfordrende ved utforming og funksjonalitet på teknisk utstyr på hurtigbåtbroer, og gjennom dette gi innspill til leverandører om forbedringer av utstyr og plassering av dette.

Prosjektet ble samfinansiert av Sjøfartsdirektoratet og fem hurtigbåtrederier; Torghatten‐Nord, Rødne, FosenNamsos Sjø AS, Boreal og Norled.