Furuno Norge, Ulstein, Siemens, Solstad Offshore, Hareid Group, Sjøfartsdirektoratet, Rolls-Royce, Westcon, Intelecom, Høgskolen i Ålesund og Ife deltok i prosjektet.

Fokuset har hele veien vært sluttbrukerne, og prosjektdeltagerne har spurt hverandre om hva navigatøren trenger for å gjøre en god jobb, slik at industrien kan få et design tilpasset dem.

Sluttrapporten, inkludert en veiledning for hvordan man kan redusere mengden alarmer, kan tas i bruk når nye systemer utvikles og når eksisterende systemer oppdateres.

Se presentasjon av rapporten med konklusjoner

Rapporten i sin helhet kan bestilles ved å kontakte JIP Project Manager:

Fenna van de Merwe, Senior Consultant-Human Factors and Ergonomics, DNV GL Maritime Advisory

Fenna.van.de.Merwe@dnvgl.com