Fergefaktautvalget var et samarbeidsutvalg mellom Rederienes Landsforening, Vegdirektoratet og Sjøfartsdirektoratet. Utvalget samlet årlig inn data fra norske fergerederier og avga rapport til medlemmene.

Fergefaktautvalget ble nedlagt i 2013.

Rapportene er tilgjengelig for nedlasting nedenfor.