– Målet med å velge det spesielle fokusområdet for 2015, er å forebygge arbeidsulykker og gjøre det vi kan for å gi sjøfolk en sikker arbeidsplass. Selv om vi de siste ti årene har hatt en gledelig nedgang i antall personulykker, er det fremdeles alt for mange ulykker knyttet til arbeid om bord, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

Direktoratets analyser viser at en viktig bakenforliggende årsak til arbeidsulykker er at farene ved arbeidsoperasjoner om bord ikke er tilstrekkelig identifisert, og at det mangler risikovurdering.

Fokus på risiko 2015Årlig publikasjon

Akselsen opplyser at direktoratets årlige risikovurderinger skal fortsette å bli utgitt som en trykket publikasjon, etter mønster av «Fokus på risiko 2015».

– Jeg håper at den kan være til inspirasjon og nytte for bransjen, og at funnene som kommer fram i rapporten kan benyttes til gjennomgang av egen drift. Det er bra om våre fokusområder også blir næringen sine fokusområder. Målet er å skape enda bedre sikkerhet på norske skip, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

 

Rapporten i pdf-format

Bla i rapporten:

 

Bestill fysiske kopier av rapporten ved å sende en e-post til Kari Stautland, kari.stautland@sjofartsdir.no