Ved noen alvorlige ulykker har det tidligere vært oppnevnt særskilte granskingskommisjoner. Rapportene er utgitt som NOU:

Etter at lasteskipet Rocknes forliste i Vatnestraumen, ble det nedsatt en intern arbeidsgruppe som vurderte skipstekniske forhold i forbindelse med forliset. En rapport ble avgitt til sjøfartsdirektøren i juni 2004: