Brudd på hviletidsbestemmelser og ugunstige arbeidsordninger er viktige årsaker til utmattelse og trøtthet, ofte omtalt som fatigue. Utilstrekkelig bemanning av fartøy antas å være den sentrale årsaken til dette. Mannskap som ikke har fått tilstrekkelig hvile, er etter direktoratets vurdering en viktig bakenforliggende årsak til ulykker. I tillegg til at personell sovner på vakt, medfører utmattelse og trøtthet redusert årvåkenhet og økt sannsynlighet for feilvurderinger.

- Å ha nok mannskap som er godt kvalifisert og uthvilt er viktig for sikker drift av et fartøy. Vi vet at mannskap som ikke har fått tilstrekkelig hvile er mindre årvåkne, kan ta snarveier på bekostning av sikkerheten og lettere feilbedømmer situasjoner. Derfor er det viktig for Sjøfartsdirektoratet å forsterke sitt tilsyn på disse områdene i 2016, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

Nytt fokusområde årlig

Fokus på risiko 2016Fokusområdet for 2016 er valgt som resultat av arbeidet med Sjøfartsdirektoratets årlige risikorapport, «Fokus på risiko 2016». Rapporten beskriver hvordan manglende eller dårlig hvile, brudd på hviletidsbestemmelser, utilstrekkelig bemanning og faktorer som påvirker sjøfolks evne til å utføre arbeidet sitt har ført til ulykker som har krevd mange menneskeliv. Rapporten ser også på ulykkesscenarier der kantring har forekommet, og analyserer ulykkesbildet til sjøs de siste ti årene.

Publiserer sjekklister

For at bransjen selv skal kunne gjennomføre tiltak knyttet til fokusområdet før et eventuelt tilsyn fra Sjøfartsdirektoratet, vil sjekklistene direktoratet benytter bli publisert i januar 2016. Listene kan lastes ned fra direktoratets nettsider.

 

Rapporten i pdf-format

Bla i rapporten:

 

Bestill fysiske kopier av rapporten ved å sende en e-post til Kari Stautland, Kari Stautland