Læring av hendelser

Sjøfartsdirektoratet utarbeider "læring av hendelser" med utgangspunkt i ulykker og hendelser.

Epostvarsling

 • Læring av hendelser – fortøyning

  Sjøfartsdirektoratet mottar ofte beskrivelser av ulykker der mannskap skader seg i forbindelse med fortøyning. Mannskap faller på kaien, om bord eller på sjøen. Ulykkene varierer i beskrivelse og årsak.

 • Læring av hendelser – fall om bord

  Siden starten av 2018 har Sjøfartsdirektoratet registrert 31 fallulykker om bord på norske fartøy. Av disse har 16 medført fravær på mer enn 72 timer for den skadde.

 • Læring av hendelser – bruk av laste- og losseinnretninger til persontransport

  Sjøfartsdirektoratet har mottatt bekymringsmelding om uheldig arbeidspraksis på enkelte selvlossende fartøy. Gravemaskiner benyttes til å frakte personell fra dekk til kai, og fra dekk til lasterom og motsatt. Gravemaskinene blir også benyttet til å løfte «Bobcat-maskiner» fra skipet til kaien og motsatt, med personell sittende i førerhuset på «Bobcat-maskinene».

 • Læring av hendelser – grunnstøtinger og grunnberøringer i trange led

  Et fartøy på kystseilas var utenfor sin kjente rutefart da det skulle på verksted. Seilasen var planlagt i papirkart. Fartøyet seilte inn i et forholdsvis trangt sund som gikk utenfor leias hovedløp. Sundet hadde ikke navigasjonsmerker for optisk seilas i mørket, dvs. ikke noen fyrsektorer eller andre blink, og grunner var merket med jernstaker.

Til toppen