Bakgrunn:

Sjøfartsdirektoratet har mottatt bekymringsmelding om uheldig arbeidspraksis på enkelte selvlossende fartøy. Gravemaskiner benyttes til å frakte personell fra dekk til kai og fra dekk til lasterom og motsatt. Gravemaskinene blir også benyttet til å løfte «Bobcat-maskiner» fra skipet til kaien og motsatt, med personell sittende i førerhuset på «Bobcat-maskinene».

Sjøfartsdirektoratet er bekymret over denne praksisen. Gravemaskiner er ikke sertifisert til personløft og skal selvsagt ikke brukes til dette. Det stilles svært strenge krav til forflytting av personell. Det er også vanskelig for Sjøfartsdirektoratet å se hvordan det er mulig å komme frem til at denne praksisen er innenfor akseptable kriterier for å utføre personellforflytting i henhold til riskiovurderinger. 

Det enkelte rederiet har ansvaret for at risikovurderinger blir utført og fulgt. En risikovurdering har liten verdi dersom den ikke blir fulgt. Det er viktig at ledelsen, både om bord og i rederiets landorganisasjon, stiller seg bak systemet og setter krav til at sikkerhetskrav og vurderinger skal følges.

Tiltak:

Rederier som opererer selvlossende fartøy, må forsikre seg om at deres ansatte kun utfører personellforflytting med godkjent utstyr. Atkomstmidler anbrakt for ombord- og ilandstigning må være godkjent. Dette gjelder også for forflytting ned i eller ut av lasterom og lignende.

Relevant regelverk: