Hva skjedde?

En mindre hurtigbåt hadde oppstart i henhold til egne sjekklister. Om bord var det 36 passasjerer og et mannskap på fire. Like etter at fartøyet kom utpå fjorden, gikk brannalarmen i babord maskinrom. På overvåkningsskjermen fra maskinrommet var det mulig å se åpne flammer i forkant av motoren. Nødstopp for babord motor ble aktivert, og motoren ble stoppet.

Mayday ble sendt til Kystradio, og passasjerene ble informert om hendelsen. Videre ble ventilasjonen til maskinrommet stoppet, hurtiglukkerne for brennstoffet stengt av, luftspjeldet for maskinrommet lukket og CO2-anlegget utløst.

Hvordan ble situasjonen løst?

Føreren fikk snudd fartøyet med styrbord maskin som fungerte som normalt. Rederikontoret ble informert om hendelsen og startet beredskap. Overvåkningsskjermen viste fremdeles mye røyk, men ingen flammer var synlige. Det ble besluttet å evakuere passasjerer til kai, og underveis mot land fulgte to fartøy som følgebåter.

Da hurtigbåten la til kai, var personell fra rederikontoret på plass for å ta hånd om passasjerene. Mannskap fra det lokale brannvesenet kom om bord med røykdykkere for å sjekke situasjonen i babord maskinrom.

Årsaker og konsekvenser

Den direkte årsaken til brannen var diesellekkasje på rør eller nipler etter dieselpumpe. Den sprutet så diesel på varme overflater, noe som igjen førte til at babord motor ble skadet på turbin. Det ble også noe sot i maskinrommet etter brannen.

Hva har vi lært?

Når ulykken først har skjedd, vil mye av det som er beskrevet i hendelsen over, gi et godt bilde på handlingsprosedyren. Ingen branner er like, så her må ethvert fartøy ha egne prosedyrer og praksis med jevnlige øvelser.

Risikovurderinger og tiltak for å unngå brann er viktig i tillegg til en gjennomtenkt ulykkesplan. En brann om bord i et passasjerfartøy kan få store følger, og hurtig varsling til land (kystradio) og fartøy i nærområdet er viktig. Dette åpner for hjelp utenfra om det har oppstått en situasjon som ikke kan håndteres alene.

Neste skritt vil være å ivareta sikkerheten til passasjerene. Slukkemuligheter må vurderes, og ved en brann i maskinrommet er det gjerne en rekke faste punkter som alle om bord er godt kjent med. Når mannskapet utfører de prosedyrene de har trent på, og følger egne prosedyrer og sjekklister, har de et godt grunnlag ved enhver uforutsett hendelse.

Tidligere er «brann om bord» beskrevet i ulike tekster:

Læring av hendelse  alvorlig maskinromsbrann

Læring av hendelse – brann i styrehus på fiskefartøy

Læring av hendelser  brann i elektrisk anlegg på fartøy under 15 meter

Læring av hendelse – kilder til brann på fiskefartøy

SHT-rapporter som omhandler brann på skip:

Rapport om sjøulykke, brann om bord i hurtigbåten Sea Respons LICC, Sørfjorden, Hordaland 15. mars 2012

Rapport om undersøkelse av sjøulykke Nordlys  LHCW brann om bord under innseiling til Ålesund 15. september 2011