Læring av hendelser

Sjøfartsdirektoratet utarbeider "læring av hendelser" med utgangspunkt i ulykker og hendelser.

Epostvarsling

  • Læring av hendelser – RIB-fartøy

    I denne utgaven av «Læring av hendelser» retter vi fokus på RIB-ulykker. Sjøfartsdirektoratet har i løpet av høsten registrert flere hendelser med RIB-fartøy, der personer har fått til dels alvorlige skader. Statens havarikommisjon for transport (SHT) har også nylig avgitt rapport etter ulykken med RIB-fartøyet Hugin, som kolliderte med Selsbane Seil i Harstad.

  • Læring av hendelser – fortøyning

    Sjøfartsdirektoratet mottar ofte beskrivelser av ulykker der mannskap skader seg i forbindelse med fortøyning. Mannskap faller på kaien, om bord eller på sjøen. Ulykkene varierer i beskrivelse og årsak.

  • Læring av hendelser – fall om bord

    Siden starten av 2018 har Sjøfartsdirektoratet registrert 31 fallulykker om bord på norske fartøy. Av disse har 16 medført fravær på mer enn 72 timer for den skadde.

Til toppen