Hva skjedde?

Sjøfartsdirektoratet mottar ofte beskrivelser av ulykker der mannskap skader seg i forbindelse med fortøyning. Mannskap faller på kaien, om bord eller på sjøen. Ulykkene varierer i beskrivelse og årsak.

Personskadene kan ofte være alvorlige, og det er ofte tilfeldig at det går bra. Fortøyningsulykker har også ført til at mannskap har omkommet.

Eksempel på en ulykke fra en passasjerferge:

Et besetningsmedlem falt i sjøen under fortøyningsarbeid.

Matros og motormann var på bildekket mens overstyrmannen var på kaien for å la fortøyningene gå. Alt av maskineri og propeller var i drift. Overstyrmannen sto på kaien og skulle la den siste trossa gå. Han tok av øyet på trossa og signaliserte med armen til motormannen oppe på dekk om å hive inn på vinsjen.

Overstyrmannen la ikke merke til at han sto oppe i hivelinekveilen som var festet til trossa, fordi denne var dekket med nysnø. Motormannen som sto om bord på dekk og heiv inn på vinsjen, hadde fokus på trossen som kom inn over dekk, og kunne ikke se kaien og overstyrmannen fra der han sto.

Overstyrmannen slapp trossa, trossa gikk i vannet og ble trukket inn gjennom gattet. Hivelina som han sto oppi, strammet seg så om høyre fot, og overstyrmannen ble trukket noen meter bortover kaien over kaikanten for så å havne i sjøen. Deretter ble han trukket opp av sjøen med foten opp, helt til oppunder gattet, ca. 23 meter. Hivelinen røk rett før foten ble trukket inn gjennom gattet, og overstyrmann falt på nytt på sjøen.

Overstyrmannen ble etter noen minutter berget opp av mannskapet som kom til i en MOB-båt som var satt på sjøen fra et annet fartøy som var på vei inn til kaia.

Årsaker                                                                                                                                 

Den direkte årsaken til ulykken som er beskrevet over, var hivelinen som overstyrmannen fikk rundt foten.

Det bakenforliggende årsaksbildet kan imidlertid være mer komplekst, og risikovurderinger, prosedyrer og mannskapets erfaring spiller alltid inn.

Basert på overnevnte hendelse, kan bakenforliggende årsaker og viktige faktorer være:

 • fartøy, fortøyningsutstyr og kaiforhold
  • Er det smart å ikke ta av hivelina fra trossa etter endt fortøyning?
  • Burde snø ryddes og fjernet fra kaiområdet?
  • Kan egen MOB-båt settes på vannet om en mann-over-bord-situasjon skulle oppstå?
 • overvåking av fortøyningsprosessen
  • Er det satt av tilstrekkelig mannskap til jobben som skal gjøres?
  • Kan det opprettholdes visuell kontakt mellom personer om bord og på kaien?
  • Endres fokus om bord ved bruk av vinsj?
 • manglende erfaring i fortøyningsarbeid
  • Er det gitt tilstrekkelig opplæring til alle som skal delta?
  • Tas det høyde for at rutiner for noen, kan være nytt for andre?
 • risikovurdering for fortøyningsoperasjon
  • Er ulike scenarioer beskrevet?
  • Er det felles vurdering for alle fortøyningsoperasjoner?
 • prosedyre for fortøyning
  • Omfatter prosedyren bruk av verneutstyr?
  • Tar den hensyn til vurderinger som bør gjøres?
  • Sier den noe om den konkrete arbeidsoperasjonen?

Listen er ikke uttømmende.

Hva har vi lært?

 • Selv med rutinepreget arbeid er det viktig å ha fokus på egen og andres sikkerhet.
 • Tenk gjennom jobben som skal gjøres, slik at denne kan utføres på en sikker måte.
 • Hva skal skje dersom en ulykke oppstår? Ta med noe om dette i forberedelsene, slik at følgene av å falle på kai, dekk eller i sjøen kan minimeres.

Referanser