Læring av hendelser

Sjøfartsdirektoratet utarbeider "læring av hendelser" med utgangspunkt i ulykker og hendelser.

Epostvarsling

  • Læring av hendelser – ulykker med mindre fiskefartøy

    Ulykker der årsak oppgis å være «fører sovnet på vakt», kommer fra tid til annen inn til Sjøfartsdirektoratet. Å sovne på vakt kan ha ulike bakenforliggende årsaker. Det kan være lange vakter, for lite hvile i friperioder, dårlig inneklima på broa, ensidig eller tungt arbeid eller lignende.

  • Læring av hendelser – RIB-fartøy

    I denne utgaven av «Læring av hendelser» retter vi fokus på RIB-ulykker. Sjøfartsdirektoratet har i løpet av høsten registrert flere hendelser med RIB-fartøy, der personer har fått til dels alvorlige skader. Statens havarikommisjon for transport (SHT) har også nylig avgitt rapport etter ulykken med RIB-fartøyet Hugin, som kolliderte med Selsbane Seil i Harstad.

  • Læring av hendelser – fortøyning

    Sjøfartsdirektoratet mottar ofte beskrivelser av ulykker der mannskap skader seg i forbindelse med fortøyning. Mannskap faller på kaien, om bord eller på sjøen. Ulykkene varierer i beskrivelse og årsak.

Til toppen