Manuell søknad om påtegning/endorsement

 • Publisert: 14.09.2016
 • Endret: 17.01.2018

Sjøfartsdirektoratet anbefaler å søke elektronisk. Ved å søke elektronisk får du kortere saksbehandlingstid og du kan betale gebyr for søknad når søknaden er registrert. Ved å søke elektronisk kan du velge å få utstedt Certificate of Receipt of Application (CRA) automatisk.

For dekksoffiser-, maskinoffiser- skipselektrikeroffiser fiskeskipper sertifikater skal dette sendes inn ved manuell søknad om påtegning:

 1. Utfylt søknadsskjema
 2. Utfylt «Declaration of competence»
 3. Passfoto
 4. Kopi av nasjonalt STCW- eller STCW-F-sertifikat
 5. Dersom CRA er utstedt av utenriksstasjon eller konsulat skal CRA vedlegges søknad
 6. For kapteiner med statsborgerskap fra land utenfor EØS fraviker søknadsprosessen noe. Se veiledning for søknad om dispensasjon fra nasjonalitetskravet

For tankermannsertifikat høyeste grad skal dette sendes inn ved manuell søknad om påtegning:

 1. Utfylt søknadsskjema
 2. Passfoto
 3. Kopi av nasjonalt STCW-sertifikat for tankermann høyeste grad

Søknad om GMDSS påtegning:

Elektronisk søknad sendes via Telenor Kystradio.

Certificate of Receipt of Application (CRA)

CRA utstedes av utenriksstasjon eller konsulat på dette skjemaet når du leverer søknad om påtegning/endorsement manuelt. CRA utstedes kun for et fartøy med inntil tre måneders gyldighet.

Hvor skal søknaden sendes?

Utenriksstasjonen, konsulatet eller rederiet sender inn komplett søknad om påtegning av dekksoffiser-, maskinoffiser-, skipselektrikeroffiser-, fiskeskipper- og tankermannsertifikat høyeste grad per e-post til post@sdir.no eller per post til følgende adresse:

Sjøfartsdirektoratet
P.O. Box 2222
5509 Haugesund
NORWAY

 

Informasjon om betaling fra utlandet:

Betalinger fra utlandet må merkes med vårt IBAN nr.: NO9832271000153 (to bokstaver først, ikke null men bokstaven O). Dersom IBAN nr. ikke fremgår vil endel banker trekke et gebyr fra den innbetalte sum og beløpet som når oss blir ikke tilstrekkelig.

Til toppen