Dette skal vedlegges søknad om påtegning:

Dekksoffiser-, maskinoffiser- skipselektrikeroffiser (ETO) og fiskeskipper sertifikater:

 1. Utfylt søknadsskjema
 2. Utfylt «Declaration of competence» skjema, eller for kapteiner 
  kurs i norsk maritimt regelverk (NIS-kurs).
 3. Passbilde
 4. Kopi av nasjonalt STCW- eller STCW-F sertifikat
 5. Dersom CRA er utstedt av utenriksstasjon eller konsulat skal CRA vedlegges søknad
 6. For kapteiner med statsborgerskap fra land utenfor EØS fraviker søknadsprosessen noe. Se veiledning for søknad om dispensasjon fra nasjonalitetskravet

Tankermann høyeste grad sertifikat:

 1. Utfylt søknadsskjema
 2. Passbilde
 3. Kopi av nasjonalt tankermann høyeste grad sertifikat (STCW)

GMDSS sertifikat:

Elektronisk søknad sendes via Telenor Kystradio.

Certificate of Receipt of Application (CRA)

CRA kan utstedes av norsk utenriksstasjon på dette skjemaet når du leverer søknad om påtegning/endorsement.

Etter henvendelse per e-post kan Sjøfartsdirektoratet utstede CRA.

CRA utstedes kun for et fartøy med inntil tre måneders gyldighet.

Hvor skal søknaden sendes?

E-post til post@sdir.no eller til følgende adresse:

Sjøfartsdirektoratet
P.O. Box 2222
5509 Haugesund
NORWAY

Gebyr ved søknad om påtegning

Ved manuell søknad blir søknad om påtegning registrert av Sjøfartsdirektoratet. Faktura blir sendt til adresse oppgitt i søknaden.

Gebyrsats finner du her.