Sist oppdatert: 29. mars 2022

Sjøfartsdirektoratet opplever at situasjon i Norge nå har bedret seg, med tanke på Covid-19, men situasjon rundt om i verden fremstår som uendret.

Vi har fortsatt indikasjoner på at sjøfolk som er bosatt utenfor Norge, fortsatt vil kunne få problemer med å reise til et godkjent kurssted, for å gjennomføre oppdateringskurs o.l. som er nødvendige for fornyelse av personlige sertifikat.

Grunnen til dette kan være karantene eller reiserestriksjoner. Som følge av dette har Sjøfartsdirektoratet besluttet å fortsatt videreføre den midlertidig ordning for fornyelse av norske kompetanse- og ferdighetssertifikat, inkludert sikkerhetsopplæring for fiskere.

Norske ferdighetssertifikater (Certificate of Proficiency) og kompetansesertifikat (Certificate of Competency) kan fornyes for inntil 30 måneder, ved at innehaver gjennomfører den teoretiske delen av nødvendig oppdateringskurs, gjennom e-læring.

Se nærmere beskrivelse i rundskriv RSV 6 – 2021.

Endorsement av utenlandske sertifikat

Gyldigheten på norske endorsement vil være koblet opp til gyldigheten på sjømannens nasjonale ferdighetssertifikat (CoP) eller kompetansesertifikat CoC. Om sjøfolkene får fornyet sitt nasjonale CoC eller CoP vil det kunne søkes om nytt endorsement fra Sjøfartsdirektoratet. Da vil sjøfolkene automatisk få utstedt CRA som gir mulighet for å seile på norske skip i inntil 3 måneder.

Om administrasjon som har utstedt sjøfolkenes nasjonale CoC eller CoP velger en generell forlenging av gyldighet på de nasjonale CoC og CoP, vil gyldigheten på norsk endorsement utstedt på grunnlag av det aktuelle CoC/CoP automatisk være å anse som tilsvarende forlenget. Det er heller ikke nødvendig å søke om forlengelse i disse tilfellene.

Forlengelse av gyldigheten på Certificate of Receipt of Application (CRA)
Koronapandemien har ført til utfordringer med leveranser av påtegning/endorsement på norske fartøy. Sjøfartsdirektoratet har derfor besluttet at CRA som utløper etter 13. mars 2020, forlenges med inntil 6 måneder, men ikke lenger enn til 30.09.2022.

CRA utstedes normalt ved søknad om påtegning/endorsement og gir i utgangspunktet mulighet til å tjenestegjøre ombord i 3 måneder. Forsinkelser i postgangen og restriksjoner på hvem som får komme ombord har ført til at sjøfolk nå opplever å ikke få påtegningen sin i tide.

Ved å forlenge gyldigheten på CRA vil Sjøfartsdirektoratet være med på å sikre bemanningen på norske fartøy i denne perioden. Det er ikke nødvendig å søke om utvidet CRA.

Forlengelse av norsk helseerklæring

I situasjoner der Covid-19 er til hinder for at sjøfolk får fornyet sin norske helseerklæring, tillater Sjøfartsdirektoratet at sjøfolk arbeider med helseerklæring som er gått ut på dato, forutsatt at tidsrommet ikke overstiger 6 måneder og sjøfolkene er i besittelse av en utløpt helseerklæring av nyere dato. Forlengelsen på seks måneder gjelder fra helseerklæringens utløpsdato

Norge har notifisert relevante myndigheter og organisasjoner om de nasjonale beslutningene som er tatt. Det er derfor ingenting som tilsier at norske rederier eller sjøfolk om bord på norske skip skal oppleve utfordringer i møte med, for eksempel, Port State-inspeksjon.

Kontaktinformasjon

  • Odd Konrad Dale: +47 52 74 58 27 / 48 49 73 70 - OKD@sdir.no
  • Jack-Arild Andersen: +47 52 74 52 38 / +47 40 03 10 58 - JAA@sdir.no
  • Lin Kristin Andersen: +47 52 74 50 20/ +47 92 82 11 27 – LKAN@sdir.no (CRA)
  • Solfrid Josefsen: +47 52 74 52 56/ +47 45 37 56 15 – SJO@sdir.no (helseerklæring)

Kontakt Sjøfartsdirektoratets vakttelefon på +47 52 74 50 00 ved henvendelser som haster.