Operasjon på Svalbard

  • Publisert: 05.12.2017

Her finner du informasjon om passasjerskip som skal operere i territorialfarvann ved Svalbard. Informasjonen gjelder både norske og utenlandske skip. Informasjonen gjelder både skip som opererer fast på Svalbard og skip som er på internasjonal reise og besøker øygruppen.

«Nordstjernen» på vei inn mot Ny-Ålesund.
«Nordstjernen» på vei inn mot Ny-Ålesund.
FOTO: Jan Reinert Vestvik

Krav til passasjerskip i territorialfarvannet ved Svalbard

Sjøfartsdirektoratet har gitt ut et rundskriv med krav til skip som skal operere ved Svalbard. Det er fartøyets flaggstat som skal utstede sertifikat til fartøyet.

Fra 1. januar 2020 trer nye regler i kraft for passasjerskip som opererer i territorialfarvannet ved Svalbard. De nye reglene finner du her . Det er en overgangsordning på fem år for skip som har operert på Svalbard de siste årene.

Før norske skip kan brukes til passasjerbefordring på Svalbard første gang, må rederiet sende inn skjema KS-0123 "Melding om ombygging" . Basert på rederiets opplysninger vil vi sende et svar med informasjon om hvilken dokumentasjon rederiet må sende inn. Dersom skipet ikke har gyldig sikkerhetssertifikat for passasjerskip i innenriksfart klasse A, B eller C fra før, må rederiet beregne minst tre måneder saksbehandlingstid.

Bruk av småbåter til sightseeing

Båter som skal brukes til sightseeing eller andre lignende turer, skal enten være sertifisert som passasjerskip (se avsnittet over) eller følge reglene for skip som fører 12 eller færre passasjerer. Dette gjelder også for båter som blir satt ut fra et større passasjerskip.

Sjøfartsdirektoratet anbefaler at skip og småbåter holder god avstand til isbreer. Avstanden bør være minst fem ganger brefrontens høyde, og ikke mindre enn 200 meter fra brefronten. For øvrig viser vi til Sysselmannen på Svalbard sine regler og veiledere for sikkerhet når du ferdes på Svalbard.

Melde- og rapporteringsplikt ved ulykker

Både norske og utenlandske fartøy har plikt til å innrapportere ulykker og nestenulykker.

Rapportene er viktige for Sjøfartsdirektoratets sikkerhetsarbeid. Statistikk fra innrapporterte ulykker er grunnlaget for direktoratets årlig fokusområde og er nyttige i forbindelse med regelverksarbeid og norske innspill i internasjonale organisasjoner (f.eks. IMO).

SARex

Universitetet i Stavanger og Kystvakten har gjennomført tre store øvelser på Svalbard i 2016, 2017 og 2018 med hovedfokus på bruk av ulike redningsmidler i polart farvann.

Rapportene fra øvelsene kan lastes ned her:

Sjøfartsdirektoratet var representert med deltakere i alle øvelsene. Vi anbefaler at rederier som skal operere passasjerskip på Svalbard tar hensyn til det som kommer frem i disse rapportene i den grad det er relevant for det enkelte skipet ut fra operasjonsområde.

Til toppen