Rundskriv

Overgangsordning for passasjerskip i territorialfarvannet ved Svalbard.

Dette rundskrivet erstatter RSV 1-2017. Skip som følger overgangsordningen i § 21 i forskrift 7. juni 2019 nr. 710 om bygging, utrustning og drift av passasjerskip i territorialfarvannet ved Svalbard skal følge tidligere krav til sertifisering slik de fremgår her.

Informasjon om sertifikatkrav for skip som følger overgangsordningen i § 21 i forskrift 7. juni 2019 nr. 710 om bygging, utrustning og drift av passasjerskip i territorialfarvannet ved Svalbard.

Dette rundskrivet erstatter RSV 1-2017. Skip som følger overgangsordningen i § 21 i forskrift 7. juni 2019 nr. 710 om bygging, utrustning og drift av passasjerskip i territorialfarvannet ved Svalbard skal følge tidligere krav til sertifisering slik de fremgår her.

 1. Sertifikatkrav til skip som fører flere enn 12 passasjerer i internasjonal fart.

Skip som ankommer til eller avgår fra Svalbard med flere enn 12 passasjerer, skal ha sikkerhetssertifikat for passasjerskip (SOLAS), eventuelt dispensasjonssertifikat samt utstyrsliste (skjema P).

 1. Sertifikatkrav til skip som fører flere enn 12 passasjerer og som går i Svalbards indre farvann og territorialfarvann.
 2. Alternativt til sikkerhetssertifikat for passasjerskip (SOLAS) kan skip som fører passasjerer i indre farvann og i territorialfarvannet ved Svalbard, ha
  1. sikkerhetssertifikat for passasjerskip etter Direktiv 2009/45/EF klasse A, B eller C
  eller
  2. nasjonalt passasjersertifikat som åpner for fart i territorialfarvannet ved Svalbard.

For å ivareta sikkerheten under de spesielle forholdene i farvannet, skal sertifikatene ha en påtegning fra flaggstaten om at etterfølgende tekniske krav er tilfredsstilt:

 1. at skipet er utstyrt med gyrokompass og GDMSS utstyr for A2 området. Rederiet skal forsikre seg om at øvrig kursgiverutstyr er hensiktsmessig for skipets operasjonsområde, og ta i betraktning utstyrets mulige begrensninger.
 2. At skipet er utstyrt med personlig redningsutstyr med termiske egenskapet til samtlige om bord, eller termiske beskyttelsesposer (TPA) for det totale passasjerantallet og for de av mannskapet som ikke har egne redningsdrakter.
Til toppen