Passasjerskip

Passasjerskip er skip som kan føre mer enn 12 passasjerer, eller fartøy som fører færre enn 12 passasjerer og skal ha passasjersertifikat.

Til toppen