Passasjerskip

Passasjerskip er skip som kan føre mer enn 12 passasjerer, eller fartøy som fører færre enn 12 passasjerer og skal ha passasjersertifikat.

Næringsportalen

I forbindelse med nybygg og ombygginger kan rederier og verft få tilgang til og sjekke status for innsendte dokumenter i Næringsportalen. Her vil rederiet også ha tilgang til historikk på egne fartøy.

Logg inn i portalen

Til toppen