Passasjerskip i fartsområde 2 eller mindre

  • Publisert: 25.01.2018

Her finner du informasjon om passasjerskip som skal seile i fartsområde 1 eller 2, på elver og innsjøer, samt andre fartøy som skal ha passasjersertifikat.

Bilder av Bastø IV
Bastø IV
FOTO: Ingerid Bjercke

Sertifikat for passasjerskip i fartsområde 2 eller mindre

Passasjersertifikat er fartøyets hovedsertifikat som gir fartøyet rett til å seile innenfor gitt fartsområde. Oversikt over gjeldende forskrifter, relevante sertifikater og dokumenter er gitt i menyen til høyre.

Tilsyn av passasjerskip i fartsområde 2 eller mindre

Sjøfartsdirektoratet gjennomfører tilsyn før et sertifikat kan utstedes.

Tilsynet er todelt:

  • Fysiske inspeksjoner om bord i fartøyet
  • Kontroll av fartøydokumentasjon

Utstedelse av sertifikat forutsetter at kravene i gjeldende regelverk er oppfylt.

Fartøy som allerede har et gyldig sertifikat som skal fornyes, må sende begjæring om tilsyn i god tid før utløpsdato angitt i sertifikatet. Mer informasjon om tilsyn finner du her.

Nybygg av passasjerskip i fartsområde 2 eller mindre

I god tid før bygging igangsettes skal følgende skjema sendes inn:

Mer informasjon om Sjøfartsdirektoratet håndtering av nybygg finner du her.

Ombygging eller endring av passasjerskip i fartsområde 2 eller mindre

Rederiet skal gi Sjøfartsdirektoratet melding når det er inngått avtale om ombygging av et skip. Mer informasjon om ombygging/endring finner du her.

Fant du det du lette etter?

NB! Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettsidene.

Til toppen