Passasjerskip i fartsområde 2 eller mindre

  • Publisert: 25.01.2018

Her finner du informasjon om passasjerskip som skal seile i fartsområde 1 eller 2, på elver og innsjøer, samt andre fartøy som skal ha passasjersertifikat.

Bilder av Bastø IV
Bastø IV
FOTO: Ingerid Bjercke

Sertifikat for passasjerskip i fartsområde 2 eller mindre

Passasjersertifikat er fartøyets hovedsertifikat som gir fartøyet rett til å seile innenfor gitt fartsområde. Oversikt over gjeldende forskrifter, relevante sertifikater og dokumenter er gitt i menyen til høyre.

Tilsyn av passasjerskip i fartsområde 2 eller mindre

Sjøfartsdirektoratet gjennomfører tilsyn før et sertifikat kan utstedes.

Tilsynet er todelt:

  • Fysiske inspeksjoner om bord i fartøyet
  • Kontroll av fartøydokumentasjon

Utstedelse av sertifikat forutsetter at kravene i gjeldende regelverk er oppfylt.

Fartøy som allerede har et gyldig sertifikat som skal fornyes, må sende begjæring om tilsyn i god tid før utløpsdato angitt i sertifikatet. Mer informasjon om tilsyn finner du her.

Nybygg av passasjerskip i fartsområde 2 eller mindre

I god tid før bygging igangsettes skal følgende skjema sendes inn:

Mer informasjon om Sjøfartsdirektoratet håndtering av nybygg finner du her.

Ombygging eller endring av passasjerskip i fartsområde 2 eller mindre

Rederiet skal gi Sjøfartsdirektoratet melding når det er inngått avtale om ombygging av et skip. Mer informasjon om ombygging/endring finner du her.

Til toppen