Fartøy som fører 12 passasjerer eller færre

 • Publisert: 30.09.2016

Pr. 1.januar 2011 har rederier som driver fartøy som fører 12 eller færre passasjerer, hatt en forskrift å forholde seg til, jfr § 20 i forskrift av 24. november 2009 nr. 1400.

Forskriften innebærer en ny måte å tenke på, i den forstand at eksisterende ordninger for besiktelse og sertifisering oppheves. I stedet stilles det nå krav til at den som står bak driften av fartøyet (rederen) skal etablere et system for sikkerhetsstyring der det skal dokumenteres at kravene i forskriften er oppfylt og sikkerhetsmessig vurdert ut fra fartøy, dets fart og redningsutstyr mv. Sikkerhetsstyringssystemene skulle være på plass innen 6.måneder.

En gang i året skal rederiet utføre en egenkontroll av sikkerhetsstyringssystemet og interne rutiner. Egenkontrollen skal utføres i henhold til eget kontrollskjema. Sjøfartsdirektoratet kan når som helst kreve dokumentasjon på at egenkontrollen er utført.

Omfatter hvem?
Forskriften gjelder kun for fartøyer som driver næringsvirksomhet. Den gjelder likevel ikke for fartøy som for eksempel

 • går i rutetrafikk
 • brukes til organisert lege- og ambulansetjeneste
 • brukes til organisert skoleskyss

Reglene som gjelder for disse finner du her

Hva må dokumenteres?

 • Sikkerhetsstyringssystemet skal som minimum
 • beskrive virksomheten til fartøyet
 • beskrive operasjonsområdet
 • beskrive risikofaktorer for mannskap og passasjerer, og hvilke planer og tiltak som finnes for å redusere disse faktorene
 • ha et system for registrering av uønskede hendelser og hvilke tiltak som kan forhindre at de gjentar seg
 • beskrive fartøyet, med tekniske spesifikasjoner og utrustning
 • inneholde rutiner for vedlikehold
Til toppen