Fartøy som fører 12 passasjerer eller færre

  • Endret: 31.01.2020

Ny forskrift om fartøy under 24 meter som fører 12 eller færre passasjerer trer i kraft 1. februar 2020. Forskriften viderefører hovedlinjene i den tidligere forskrift 24. november 2009 nr. 1400, som nå oppheves.

De viktigste endringene i forhold til tidligere er:

  • Fartøy som brukes av skoler, leirskoler eller barnehager til sjøvettaktiviteter kan følge reglene for fritidsfartøy (se § 2)
  • Fartøy under 10 meter med begrenset motorisering kan følge reglene for fritidsfartøy (se § 2)
  • Fartøy i rutefart kan benytte forskriften
  • Rederier med fartøy som følger forskriften skal registreres hos Sjøfartsdirektoratet (se § 3)

RSR 1-2020 gir detaljert informasjon om de nye reglene. Her finnes blant annet kommentarer til de enkelte paragrafene i forskriften.

Vi viser også til spørsmål og svar om transport av 12 passasjerer eller færre.

Hvis du ønsker å registrere opplysninger om fartøy under 24 meter som fører 12 eller færre passasjerer kan du gjøre det her.

Til toppen