Passasjerskip EU klasse A-D

  • Publisert: 29.01.2018

Her finner du informasjon om passasjerskip EU klasse A-D

MF "Barøy" på vei til Bognes fergekai.
MF "Barøy" på vei til Bognes fergekai.
FOTO: TorbjørnS - Wikipedia

Sertifikat for passasjerskip i EU klasse A-D

Sikkerhetssertifikat for passasjerskip i innenriksfart er fartøyets hovedsertifikat som gir fartøyet rett til å seile innenfor gitt fartsområde. Oversikt over gjeldende forskrifter, relevante sertifikater og dokumenter er gitt i menyen til høyre.

Tilsyn av passasjerskip i EU klasse A-D

Sjøfartsdirektoratet gjennomfører tilsyn før et sertifikat kan utstedes.

Tilsynet er todelt:

  • Fysiske inspeksjoner om bord i fartøyet
  • Kontroll av fartøydokumentasjon

Utstedelse av sertifikat forutsetter at kravene i gjeldende regelverk er oppfylt.

Fartøy som allerede har et gyldig sertifikat som skal fornyes, må sende begjæring om tilsyn i god tid før utløpsdato angitt i sertifikatet. Mer informasjon om tilsyn finner du her.

Nybygg av passasjerskip i EU klasse A-D

I god tid før bygging igangsettes skal følgende skjema sendes inn:

Mer informasjon om Sjøfartsdirektoratet håndtering av nybygg finner du her.

Ombygging eller endring av passasjerskip i EU klasse A-D

Rederiet skal gi Sjøfartsdirektoratet melding når det er inngått avtale om ombygging av et skip. Mer informasjon om ombygging/endring finner du her.

Til toppen