Passasjerskip EU klasse A-D

  • Publisert: 29.01.2018

Her finner du informasjon om passasjerskip EU klasse A-D

MF "Barøy" på vei til Bognes fergekai.
MF "Barøy" på vei til Bognes fergekai.
FOTO: TorbjørnS - Wikipedia

Sertifikat for passasjerskip i EU klasse A-D

Sikkerhetssertifikat for passasjerskip i innenriksfart er fartøyets hovedsertifikat som gir fartøyet rett til å seile innenfor gitt havområde. Oversikt over gjeldende forskrifter, relevante sertifikater og dokumenter er gitt i menyen til høyre.

Havområder

Inndeling i havområdene A, B, C og D baseres på avstand til kysten og sannsynlig signifikant bølgehøyde.

Sjøfartsdirektoratet har utarbeidet en oversikt over havområdegrensene i norske farvann, som er tilgjengelig i kartløsning på kart.sdir.no under temalag «Havområder EØS».

Havområde D er avgrenset slik at fartsområde 2 og mindre jf. forskrift 4. november 1981 nr. 3793 om fartsområder ikke regnes som havområder innen EØS. 

Tilsyn av passasjerskip i EU klasse A-D

Sjøfartsdirektoratet gjennomfører tilsyn før et sertifikat kan utstedes.

Tilsynet er todelt:

  • Fysiske inspeksjoner om bord i fartøyet
  • Kontroll av fartøydokumentasjon

Utstedelse av sertifikat forutsetter at kravene i gjeldende regelverk er oppfylt.

Fartøy som allerede har et gyldig sertifikat som skal fornyes, må sende begjæring om tilsyn i god tid før utløpsdato angitt i sertifikatet. Mer informasjon om tilsyn finner du her.

Nybygg av passasjerskip i EU klasse A-D

I god tid før bygging igangsettes skal følgende skjema sendes inn:

Mer informasjon om Sjøfartsdirektoratet håndtering av nybygg finner du her.

Ombygging eller endring av passasjerskip i EU klasse A-D

Rederiet skal gi Sjøfartsdirektoratet melding når det er inngått avtale om ombygging av et skip. Mer informasjon om ombygging/endring finner du her.

Fant du det du lette etter?

NB! Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettsidene.

Til toppen