Vernet eller fredet passasjerskip

  • Publisert: 29.09.2017

Her finner du informasjon om skip som er vernet eller fredet av riksantikvaren og derved har mulighet til sertifisering etter verneforskiften (Forskrift 17. juni 2014 nr. 768 om særlige regler for skip som er vernet eller fredet og fører flere enn 12 passasjerer §§ 1).

Bilde av vernet skip
"STORD I"
FOTO: Tore Sætre - Wikipedia

Sertifikat for vernet eller fredet passasjerskip

Passasjersertifikat kan utstedes til alle skip som er vernet eller fredet av Riksantikvaren og fører flere enn 12 passasjerer i innenriksfart, jf. forskrift 17. juni 2014 nr. 768 om særlige regler for skip som er vernet eller fredet og fører flere enn 12 passasjerer (verneforskriften) §§ 1 og 3.

Forskriften gjelder ikke for skip i rutetrafikk utenfor innsjøer og elver.

Utstedelse av passasjersertifikat forutsetter at fartøyet oppfyller kravene i verneforskriften samt andre relevante forskrifter, jf. verneforskriften §§ 3 og 5.

Sertifikatet kan ikke utstedes til vernet eller fredet passasjerskip som går i rutetrafikk utenfor innsjøer og elver, som går i utenriksfart eller som skal operere i territorialfarvannet rundt Svalbard.

Søknad om sertifikat for vernet eller fredet passasjerskip

Dersom det er ønske om å sertifisere fartøyet etter denne forskriften skal det sendes inn en søknad til Sjøfartsdirektoratet.

Søknaden skal inneholde følgende:

  • Generell info om fartøyet (navn, kjenningssignal, byggeår, osv.)
  • Ønsket operasjonell begrensning (Hs)
  • Ønsket passasjerantall
  • Dokumentasjon eller referanse til tidligere innsendt dokumentasjon som viser at kravene i forskriften er oppfylt

I tillegg skal skjema KS-0115 «Begjæring om tilsyn på fartøy» sendes inn.

Krav til dokumentasjon for vernet eller fredet passasjerskip

Dokumentasjon som angitt i verneforskriften § 43 må være innsendt og ferdig behandlet før et passasjersertifikat for vernet eller fredet skip kan utstedes.

Gjeldende regelverk for vernet eller fredet passasjerskip

Verneforskriften fastsetter på sentrale områder alternative regler for skip som er vernet eller fredet.

Forskriften er tilgjengelig her, vi anbefaler reder å gjøre seg kjent med innholdet. I tillegg inneholder rundskriv RSR 3 -2014 «Forskrift om særlige regler for skip som er vernet eller fredet og fører flere enn 12 passasjerer» utfyllende informasjon om forskriften.

Verneforskriften inneholder særlige krav på følgende områder:

  • Byggekrav (Kapittel 2)
  • Stabilitet, lastelinje og fribord (Kapittel 3)
  • Brannsikring (Kapittel 4)
  • Redningsmateriell (Kapittel 5)
  • Beregning av passasjerantall og krav til passasjerområder (Kapittel 6)

Det vil si at når forskriften for eksempel gir særregler for redningsmidler betyr det at andre forskrifter om redningsmidler ikke gjelder for skip som sertifiseres etter denne forskriften.

På områder der forskriften ikke har særregler, vil også andre forskrifter gjelde for fartøyet avhengig av virkeområdet i den enkelte forskrift.

Ombygging eller endringer av vernet eller fredet passasjerskip

Rederiet skal gi Sjøfartsdirektoratet melding når det er inngått avtale om ombygging av et skip.

Mer informasjon om dette finner du her.

Fant du det du lette etter?

NB! Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettsidene.

Til toppen