Forskriften gjelder når skipet fører passasjerer, f.eks. besøkende turister, firmaer, institusjoner, skoleklasser eller «gjestemannskap».

Paragraf 3 fastslår at forskriften ikke gjelder når treskipet er på seilas utelukkende med medlemmer i lag eller foreninger som driver skipet.

Dette gir lag og foreninger anledning til å planlegge ulike turer og ekspedisjoner i inn- og utland.

I slike tilfeller gjelder reglene for fritidsfartøy.

Treskip som følger forskriften skal ikke sertifiseres av Sjøfatsdirektoratet, men rederiet skal før passasjertransporten starter registrere opplysninger om virksomheten på denne siden.

Mer informasjon om forskriften finnes i RSR 02-2020.