Registreringsskjema for 12 pax

  • Publisert: 27.01.2020

Registrering av opplysninger om fartøy under 24 meter som fører 12 eller færre passasjerer

Dette skjemaet oppfyller rederiets plikt til å sende inn opplysninger i forskrift 14. januar 2020 nr. 63 om fartøy under 24 meter som fører 12 eller færre passasjerer § 3.

Kontaktinformasjon

Rederi

Kontaktperson

Informasjon om rederiet og fartøyene

Antall fartøy

Bekreftelse

Jeg bekrefter at kravene i forskrift 14. januar 2020 nr. 63 om fartøy under 24 meter som fører 12 eller færre passasjerer er gjennomgått og oppfylt.
Til toppen