Muligheter for å bruke fritidsskippersertifikatet i næringsvirksomhet

Fritidsskippersertifikatet (D5L/A) gir i utgangspunktet bare rett til å føre fritidsfartøy med skroglengde under 24 meter utenfor næringsvirksomhet.

Det er allikevel mulighet for å bruke sertifikatet i næring, men med visse begrensninger:

  • Båten må være under 15 meter
  • En kan ikke føre mer enn 12 passasjerer

Krav til fartøy, utstyr og sikkerhetsstyringssystem finnes i Forskrift om fartøy under 24 m som fører 12 eller færre passasjerer.

Krav til fører finnes i forskrift 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk, § 67.

Kvalifikasjonskrav for å føre båter på inntil 15 meter, med inntil 12 passasjerer

For å føre en båt på inntil 15 meter, med 12 passasjerer eller færre, vil skipsfører derfor trenge følgende kvalifikasjoner:

  • Fritidsskippersertifikat (D5L)
  • Gyldig helseerklæring for arbeidstakere på skip fra godkjent sjømannslege, uten begrensninger
  • Gyldig sikkerhetsopplæringskurs for sjøfolk på mindre skip

  • Kurs i passasjer- og krisehåndtering
  • ROC eller SRC, avhengig av fartsområde