De viktigste endringene i den nye forskriften er

  • Fartøy som brukes av skoler, leirskoler eller barnehager til sjøvettaktiviteter kan følge reglene for fritidsfartøy (se § 2)
  • Fartøy under 10 meter med begrenset motorisering kan følge reglene for fritidsfartøy (se § 2)
  • Fartøy i rutefart kan benytte forskriften
  • Rederier med fartøy som følger forskriften skal registreres hos Sjøfartsdirektoratet (se § 3)

RSR 1-2020 gir detaljert informasjon om de nye reglene. Her finnes blant annet kommentarer til de enkelte paragrafene i forskriften.

Vi viser også til spørsmål og svar om transport av 12 passasjerer eller færre.

Hvis du ønsker å registrere opplysninger om fartøy under 24 meter som fører 12 eller færre passasjerer kan du gjøre det her.