Dersom en står på dekk eller i fabrikken om bord i et fiskefartøy og sløyer fisk, bør en bruke vernebriller. Også når en utfører malearbeid, eller annet arbeid om bord som kan medføre øyeskade, bør vernebriller alltid tas med i «før jobb vurderingen» for å sikre at en ikke får øyeskader.

Det finnes mange typer vernebriller til forskjellig bruk. Når det er fare for sprut av farlige væsker, støv, eller vinkelsliper, skal det alltid brukes briller med sidebeskyttelse. Det skal alltid vurderes tiltak for å unngå skade på øynene ved utføring av arbeidsoppgaver, og korrekt type vernebriller er et slikt tiltak. Slitte briller, som hemmer sikten og sikker utførelse av arbeidsoppgave, bør byttes ut.

Hendelser

Vi mottar fra tid til annen ulykkesrapporter der personer i fabrikk på fiskefartøy har fått øyeskade, og der vernebriller ikke har vært i bruk.

Ved en hendelse sto det en fisker ved siden av en kollega som renset fisk. Kollegaen klemte hull i galleblæren på en fisk, og den forulykkede fikk så spruten av galle på det ene øyet. Vedkommende hadde ikke vernebriller på seg. Det gikk heldigvis bra, men det kan i verste fall føre til etseskade på øyet. Vi har fått tilbakemelding om at fiskere som sløyer fisk ikke ønsker å bruke vernebriller, men vår anmodning er at rett verneutstyr alltid skal brukes for å unngå skade og varige mén.

I en annen hendelse jobbet matrosen med maling. Da han skulle ha lokket på malingsspannet, hadde han tatt av vernebrillene, og det sprutet malingsherder i øyet hans. Matrosen gikk rett i garderoben for å skylle øyet godt med øyeskyll, og etter cirka 15 min skylling (anbefalt i datablad), ble det besluttet å sende ham til legevakt for nærmere undersøkelse.

Etter undersøkelse hos lege, kom matrosen om bord igjen. Da matrosen ikke ble bedre utover kvelden, ble det besluttet å sende ham tilbake til lege igjen for ytterligere behandling. Vernebriller og annet verneutstyr må ikke tas av for tidlig, og ikke før en er helt ferdig med å gjøre arbeidsoppgaven en skal utføre.

Råd

Den beste forutsetningen for at verneutstyr blir brukt, er at de er brukervennlige. Vernebrillene må være behagelige å ha på, og være uproblematiske å ta på seg.

Brilleglassene må være av en slik beskaffenhet, at de er enkle å holde rene, samt at det ikke blir striper i glassene når en rengjør dem.

Vi lager fra tid til annen «Læring av hendelser» på forskjellige emner, blant annet bruk av verneutstyr. Ved å vise til konkrete hendelser, blir en gjort oppmerksom på viktigheten av å bruke verneutstyr.

En bruker det ikke utelukkende fordi det er påbudt, men for å ta vare på seg selv og komme uskadet igjennom arbeidsdagen.

Nyttige lenker