Det gjelder særlig offshore-fartøy, men også fiskefartøy, lasteskip, arbeidsbåter og ferjer.

Flere personskader i dårlig vær

Til tross for «mye vær» ønsker gjerne rederiet at drift av fartøy skal gå så normalt som mulig. Det fører noen ganger til at fartøy (ofte offshore-fartøy) tidvis må seile inn og ut fra havn i ugunstige kurser i forhold til vind og strømretning. 

På grunn av utfordrende værforhold har noen fartøy hatt personskader der mannskap har falt og slått seg kraftig. Noen hendelser har ført til alvorlig personskade på grunn av unormalt kraftige skipsbevegelser og slingring.

65 skader som følge av dårlig vær siden 2020

Fra 2020 og fram til i starten av mars, har Sjøfartsdirektoratet registrert hele 65 personskader der årsaken har vært utfordrende værforhold.

Direktoratet oppfordrer derfor rederi, og alle som har sitt virke om bord, om å være obs på mulige personskader når de seiler i sterk vind og høy sjø. Tenk også over om man heller burde stoppe opp og bakke; ligge ved kai til været bedrer seg, eller ta en kurs som fører til lengre seilingstid til eller fra land.

Husk at dette blir gitt den fulle støtte og respekt, og som er til fordel for sikkerheten om bord.

Riktig fottøy på dekk

Vi minner også om at alle må bruke rett fottøy på dekk så vel som i innredning i henhold til PPE-matrisen eller tilsvarende på ditt fartøy. Slippers eller crocs er heller ikke tillatt i innredningen på enkelte fartøy. Man skal ha fottøy inne som minimum har hel-stropp, slik at skoen sitter godt på foten.

Vi anbefaler også at alle tar en «Time Out for Safety» med mannskapet, slik at alle er klar over det, og blir minnet om arbeids- og fritidssko-krav.

Sjekk værmeldingen - alltid

Det er også lov å si fra dersom for eksempel vedlikeholdsarbeid eller vanlig matlaging og arbeid i byssa må utsettes på grunn av dårlig vær. Man skal være særlig observant under dårlig vær og tung sjø. 

Sjøfartsdirektoratet har registrert fallhendelser, støt-/treffskader, stikk-/kuttskader og kontakt med høy eller lav temperatur i byssa, ved utsatte værforhold.   

Rederier/eiere må fortsette å minne om farepotensialet ved å sende fartøy ut og inn i krevende værforhold. Direktoratet oppfordrer alltid om å sjekke værmeldingen, og være oppmerksom på endringer i været. Hvis man finner det påkrevd i forhold til sikkerheten for mannskap, fartøy og last, bør det gjøres en grundig vurdering i forkant av seilas. 

Gjør fartøyet sjøklart

Det må være økt fokus på å gjøre fartøyet sjøklart, og sikring av løst utstyr på dekk ved dårlig vær. Møbler og inventar inne fartøyet skal også være sjøsikret for å unngå at personer får inventar over seg under slingring, og at rømningsveier blir sperret.

Fjorårets fokusområde var å unngå fallulykker, ta gjerne en kikk på samlesiden her.