Hendelsen

Et tungløft av en bunnring skulle gjennomføres om bord i en arbeidsbåt. Fartøyet er utstyrt med to kraner, som begge var i bruk. Visuell sjekk av kranen som skulle løfte bunnringen ble gjennomført uten avvik. Kranen var også nylig godkjent i november 2023.

Under løftet av bunnringen knakk det tredje – totalt 20 meter lange – utskyvet på kranen. Det var ingen tegn i forkant som skulle tilsi at kranen var i ferd med å knekke.

Etter hendelsen ble både intern og ekstern hjelp tilkalt, og kranen ble sikret slik at den ikke gikk i sjøen eller i merd.

Årsak

Det å løfte og senke bunnring er et tungt løft. I etterkant ble det bemerket at det var en del slark i kranen før bruk, men tilstandsrapport fra krankontrollørfirma etter hendelsen har ikke avdekt at kranen var i uforsvarlig stand da hendelsen oppsto. Hovedårsaken ser ut til å være grunnleggende feil ved bruk av kran.

Mannskap som var om bord og gjennomførte løfteoperasjonen var ikke tilstrekkelig kjent med kranens begrensninger. De manglet også utsjekk og utfylling av rederiets "dokumentert sikkerhetsopplæring på utstyr" og "familiariserings-skjema - første gang om bord" for kran.

Tiltak

Etter hendelsen vil rederiet få på plass ulike tiltak:

 • Kompetanseoversikt med rolle-spesifikke kompetansekrav
  • Sikrer at alle ansatte innehar korrekt kompetanse for sin stilling.
 • Etablere rutine for kontroll og oppfølging av dokumentert opplæring og kompetanse
  • Eksempelvis sørge for at alle om bord har gjennomført familiariserings-liste og sikkerhetsopplæring på utstyr om bord.
 • Gjennomgang av stillingsinstruks
  • Tydeliggjøre ansvaret når det kommer til opplæring og utsjekk om bord.
 • Oppdatere egne prosedyrer og risikovurderinger for operasjonen «bistand under avlusing»
  • Inkludere heving og senking av bunnring.

Vær forberedt

Vi tror ikke at hendelsen som er beskrevet over er unik for akkurat dette fartøyet og/eller rederiet.

Et viktig tiltak for å unngå ulykker vil alltid være å sikre at man har rett kompetanse og kunnskap om jobben som skal gjøres, og at en innehar kunnskap om utstyrets begrensninger.

Skulle noe uforutsett skje i arbeidsoperasjonen, må det også alltid være mulig å stoppe arbeidet med tanke på sikkerheten til mennesker, miljø og verdier.

 

Se også rundskrivet RSV 12 - 2023: Avklaring rundt krav til laste- og losseinnretninger innen havbruk