Ulykken skjedde om bord på et lastefartøy, og luftambulanse måtte tilkalles.

Hendelsesforløp:

Transportbåndet ble ikke fjern-startet fra bro, og det foregikk heller ikke lossing da skipet var under normal transit-seilas.

Det ble gitt beskjed av matros til kaptein, at han ville ta en sjekkerunde for å se at alt var bra. Denne sjekkerunden inkluderte også losse-anlegg i tunnelen.

Under inspeksjonsrunden til matros, ble det observert slakke på transportbånd som ble justert.

Ved testkjøring av bånd, så matros skitt ved fremre drivaksling, og han tok en fille og fjernet.

Da han så noe skitt lengre inn, strakk han hånda lengre inn. Bånd/rull tok da mest sannsynlig tak i kjeledress, og hånden ble med inn.

Matros fikk varslet på UHF at han var skadet.

Førstehjelp ble iverksatt umiddelbart, og nødetater ble varslet. Forulykkede ble fraktet til sykehus med helikopter.

Det har ifølge kapteinen aldri vært praksis med arbeid på roterende utstyr om bord. Dette må ytterligere bevisstgjøres av mannskap for å forhindre slike hendelser skjer igjen.

Forebyggende tiltak:

Ingen opphold i losse-tunnel uten at bro er informert.

Ved arbeid skal to personer være til stede, og nødstopp må være aktivert.

Hendelsesforløp i en annen hendelse:

Under vasking av transportør i fabrikken i et fiskefartøy, kom langfinger og ringfinger på venstre hånd til den skadde i klem da hansken nappet tak i underkant av transportør-band. Fingre kom i klem under en avstiver i ramma til transportøren.

Den skadde klarte å frigjøre seg fra transportøren etter noen sekunder. Vedkommende fikk store smerter og etter hvert noe hevelse i fingre. Den skadde fikk behandling med kjøling, bandasjering og smertestillende.

Den skadde ble deretter sendt på legevakten, og der ble det påvist kraftig forstuing, og vedkommende ble sykemeldt.

Årsaksforhold:

Utløsende årsak var at hansken tok tak i bånd/transportør under vasking med høytrykk. Dette medførte klemskade på fingre.

Arbeidet ble gjort med en kort lanse som var påmontert høytrykkspistolen. Dette gjorde at den skadde kom nært transportør med hendene.

Forebyggende tiltak:

Det vil bli foretatt en revisjon av sjekklister/familiariseringslister i sikkerhetsstyringssystemet, for å implementere tiltak for å forebygge at en slik hendelse skjer igjen.