Fire hendingar Sjøfartsdirektoratet har fått informasjon om i 2023, er med på å gi eit bilete: 

  1. «Under lasting unnlot fører av en bil å følge anvisning fra matrosen om å kjøre opp på rampen. Istedenfor kjører bilen inn mot styrbord fil på bildekk der matrosen var plassert. Dette førte til at bilen kom så nærme matrosen at han kunne blitt påkjørt dersom bilen ikke hadde klart å stoppe.» 

  2. «Ved lossing var det fullt hoveddekk samt flere gående passasjerer. Matros slapp på land de gående først og deretter bilene. Skipsfører og maskinsjef var på bro og observerte en gutt på ca. 7-8 år som kom gående bak en stor bil og rett ut på kjørebro. Barnet var så nær å bli påkjørt som det kunne bli, uten at hendelsen fikk noen faktisk konsekvens. Bilisten fremstod som ikke observant nok på barnet. Matros var opptatt med å dirigere bilister på den andre siden av dekket.»
     
  3. «I forbindelse med lossing sto dekksmannskap oppstilt mellom spor 3 og 4 for å vinke av bilene som sto plassert i spor 3 og 4. Deretter flyttet dekksmannskapet seg bort til spor 2. Mannskap observerer da at bil i spor 2 begynner å kjøre. Dekksmannskap viser da tydelig stopp-tegn med en hånd, men bilen fortsetter å gi gass. Dekksmannskap begynner da å gi tydelige stoppsignal med begge hender. Bilisten i spor 2 kom opp i en fart som gjorde at dekksmannskap opplevde dette som veldig skremmende, og han "frøs til". Bilisten stopper til slutt ca. en halv meter fra dekksmannskap. Dekksmannskap sto i utgangspunktet oppstilt godt unna bilene, og i et spor som ikke hadde fått tegn til å kunne kjøre ennå.» 

  4. «Ved lossing gir matros tegn til hvor bilene på ferja skal kjøre i land. En bil følger ikke køen og kjører ut av denne for å komme tidligere i land. Matros på dekk ser dette og stiger ut i ilandkjøringsfelt, framfor bil, samtidig som han gir tegn, for å få sjåfør til å stoppe bilen. Matros blir påkjørt, men får ingen skader i sammenstøtet. Heldigvis rekker matrosen å støtte med albuen på panseret slik han ikke detter i bakken.» 

Set tryggleiken til side

Det er urovekkjande at mange vel å setje tryggleiken til side når dei skal køyre på eller av ferjer. Som ferjepassasjer og bilist har du eit ansvar for å ferdast omsynsfullt og varsamt i tråd med vegtrafikklova, slik at det ikkje kan oppstå farlege situasjonar. Sjøfartsdirektoratet oppmodar alle til å ta sin del av dette ansvaret.

Planlegg gjerne reisa slik at du har god tid til å rekke avgangen. Følg og ha respekt for instruksjonane frå kai- og ferjemannskapet. Ver merksam på blindsoner, og hald låg fart. Me tilrår også reiarlaga å melde brot på vegtrafikklova til politiet. 

Synleg manskap på dekk

Samtidig har reiarlaga og fartøya eit ansvar for å sørgje for tilstrekkeleg og synleg mannskap på bildekk og kai. Personleg verneutstyr skal vere formålstenleg slik at det beskytter mot dei farane det skal beskytte mot. I tilfella over kan dette til dømes innebere at mannskapet bør vera kledde i jakkar med heildekkjande refleks, også ned til handledda, slik at handrørsler og andre signal kjem tydeleg fram.

På trafikkerte dagar eller avgangar må ein også sørgje for å ha meir mannskap på bildekket for å skape ein meir oversiktleg situasjon. 

Gjennom merksam og omsynsfull åtferd frå deg som ferjepassasjer, og tilstrekkeleg og synleg mannskap på bildekket, kan ein skape ein tryggare overfart for alle om bord.