Følgende opplæring skal ha ferdighetssertifikat, utstedt av kurstilbyder, ved fullført og bestått kurs (inkl. oppdatering):

  • Grunnleggende sikkerhetskurs tabell A-VI/1-1, 1-2, 1-3 og 1-4 (alle)
  • Ledelse i brannslukking tabell A-VI/3 (gjelder andre enn offiserer) *
  • Medisinsk førstehjelp tabell A-VI/4-1 (gjelder andre enn offiserer) *
  • Medisinsk behandling tabell A-VI/4-2 (alle)
  • Sikringsbevissthet tabell A-VI/6-1 (alle)
  • Sjøfolk med særlige sikringsplikter tabell A-VI/6-2 (alle)
  • Sikringsoffiser (SSO) tabell A-VI/5 (gjelder offiserer)

For andre kurs utstedes kursbevis/Documentary evidence.

Maler

Ferdighetssertifikater utstedes på vegne av Sjøfartsdirektoratet og iht. godkjente maler. Det finnes tre godkjente maler, der «generell» mal brukes for alle andre kurs enn «sikringsbevissthet» og «sjøfolk med særlige sikringsplikter», som har egne maler:

Kursnavn, navn på kursdeltaker, fødselsdato, utstedt dato, utløpsdato, sertifikatnummer, autorisasjonsnummer, etc. er bare eksempler i malen og vil være variabler for det enkelte sertifikat.

STCW-referanser på ferdighetssertifikater utstedt iht. generell mal skal referere til gjeldende regel, avsnitt og tabell i STCW-konvensjonen av 1978, med endringer.

STCW-referanser på ferdighetssertifikater utstedt iht. mal for«sikringsbevissthet» og «sjøfolk med særlige sikringsplikter» skal kun referere til STCW-regel og skrives på samme måte som i selve malen.

Sertifikatnummeret er et løpenummer, som kan ha inntil 5 siffer (dvs. at man kan utstede ganske mange sertifikater før man må endre på antall siffer i systemet).

Hvert ferdighetssertifikat og kursbevis vil kunne skilles ut som unikt på bakgrunn av den enkelte tilbyders unike godkjenningsnummer, som dere finner oppe til høyre på godkjenningsbrevet fra Sjøfartsdirektoratet, eks. 2018/32534 (siffer etter bindestrek tas ikke med). Dette er definert som «autorisasjonsnummer» på malene ovenfor.

Løpenummeret vil telle fortløpende uavhengig av type kurs.

Generelt

Norsk navn på kurs skal være skrevet på samme måte som i forskrift av 22.12.11 nr. 1523 (se § for det enkelte kurs).

Engelsk oversettelse skal være skrevet på samme måte som i STCW-konvensjonen av 1978, med endringer.

Unntak for offiserer (dekks-/maskin-/skipselektrikeroffiserer) *

Gjelder videregående sikkerhetskurs for alle offiserer. Kurssentrene trenger ikke å utstede ferdighetssertifikater for disse kursene, med mindre kursdeltaker eller rederi krever dette.

Videregående sikkerhetskurs er en del av utdanningen og skal være gjennomført før Sjøfartsdirektoratet utsteder eller fornyer maritime sertifikater for offiserer. Følgelig vil denne opplæring inngå i de sertifikater som Sjøfartsdirektoratet utsteder (Certificate of Competency - COC), ref. STCW-tabell B-1/2 fotnote 5.

For kurs iht. tabell A-VI/2-1 kan tilbyder utstede kursbevis, som grunnlag for søknad til Sjøfartsdirektoratet om ferdighetssertifikat for redningsfarkost og mann over bord-båt.

Kurs for andre enn offiserer

Ferdighetssertifikater utstedes på vegne av Sjøfartsdirektoratet og iht. godkjente maler.

Kursbevis utstedes iht. til kurstilbyders egen mal med korrekt referanse til regel, avsnitt og tabell i STCW-konvensjonen og med referanse til gyldig godkjenningsbrev. Dette gjelder kurs som ikke krever ferdighetssertifikat, som beskrevet ovenfor.