Sjøfartsdirektoratet kan tillate opplæring av sjøfolk via fjernundervisning og e-læring i samsvar med standarden på trening og vurderingsordning som er fastsatt i STCW1978 avsnitt A -I/6 og veiledning gitt nedenfor.

Sjøfartsdirektoratet skal sikre at eventuelle fjernundervisning og e-læringsprogram

1 Er levert av et foretak/utdanningsinstitusjon som er godkjent av Sjøfartsdirektoratet.
Det kreves en egen godkjenning for e-læring eller fjernundervisning.
2 Er egnet for de valgte målsetninger og trenings oppgavene og dekker kompetansenivået i temaet.
Utdanningen man søker e-læring eller fjernundervisning for skal inneholde en beskrivelse av om det er hele utdanningen eller om deler av utdanningen det søkes for. Den undervisningen som blir omfattet av e-læringen/fjernundervisningen nøye beskrives med delmål og metode.
3 Har klare og utvetydig instruksjoner for studenten til å forstå hvordan programmet fungerer.
4 Gir læringsutbytte som oppfyller alle krav for å gi den underliggende kunnskap og ferdigheter i faget
5 Er strukturert på en måte som gjør studenten i stand til å systematisk reflektere over hva som har blitt lært gjennom både egenvurdering og veileder-assisterte evalueringer
6 Gir faglig veiledning og støtte via eksempelvis telefon, e-post, lukkede forum i sosiale medier, læringsplattformer eller blogger.

Selskaper bør sikre et trygt læringsmiljø og sette av tilstrekkelig tid for å gjøre det mulig for studenten å studere.

Tidsbruk ved e-læring

1 time e-læring kan erstatte 1,5 time klasseromsundervisning slik at et 9 timers klasseromskurs vil bli et 6 timers e-læringskurs.

Det vil si at for en trent instruktør/revisor skal det ikke være mulig å komme igjennom kurset på kortere tid en 6 timer.

Der e-læring er brukt skal det brukes felles informasjonsformat som eksempelvis XML (Extensible Markup Language), som er en fleksibel metode til å dele både format og data på "World Wide Web", intranett og andre steder det kan brukes.

E-lærings systemet skal være sikret mot uønskede endringer og forsøk på å hacke seg inn i systemet.