Veiledning til vedleggsmalen

  • Publisert: 08.09.2016

Nedenfor følger en innføring i utfylling av vedlegg og annen nyttig informasjon om vedlegg i tilknytning til Søknad om tilskudd til sysselsetting av sjøfolk

Veiledning for vedleggsmaler

Kodeverk og feltverdier

Kolonner med rød skrift i kolonneoverskrift er kodeverk.

Kodeverk må ha verdien til «koden» i xls/xlsx filen for at dette skal bli korrekt lest inn i skjema. Se www.sdir.no/tilskudd og kodeverk refusjon for oversikt over aktuelle kodeverksverdier. All tekst som inngår i kodeverk skal skrives med store bokstaver.

Kodeverk som er gitt for skipsarbeideren i Inntektsoversikt trenger ikke gjentas i flere vedlegg.

Kolonner eller felter som ikke er aktuelle for tilskuddsmodellen eller skipsarbeideren skal ikke ha noen verdi.

Utenlandske sjøfolk skal ha d-nummer, men dersom dette ikke er mottatt blir fødselsdato akseptert påfølgende format: ddmmår

Sjøfolk kan ha 0 og negativt beløp i søknadsbeløp, men dette vil påvirke sum søknadsbeløp.

Formatering av regneark

Det første regnearket i filen er det som vil bli lest inn. Det skal derfor kun være et regneark pr. vedlegg. Skjulte ark eller flere regneark i et vedlegg kan medføre at man ikke får lest inn vedlegg korrekt, og vi anbefaler derfor å slette alle andre regneark i filen.

Den første linjen i filen med kolonneoverskrifter vil ikke bli lest inn, men det er viktig at rekkefølgen på kolonnene er i samsvar med malene som du finner på her for at filvedlegg skal bli korrekt lest inn. Figur nedenfor viser vedlegg inntektsoversikt.

I feltene hvor du skal ha nummersom begynner med 0 (som fødselsnummer, kommunenummer) må du velge feltene og sette formatet til tekst, hvis ikke vil excel ta bort 0.

Hvis du skal ha koder i feltenesom kan forveksles med dato (eller andre formater) må du velge feltene og sette formatet til tekst. Stillingskode 1.1.8 vil få verdi 01.01.08 (dato) dersom stillingskode ikke er formatert som tekst.

Alle kolonner som frem kommer i vedleggsmalene som du finner her, skal være med selv om det ikke er aktuelt for den enkelt modell det søkes refusjon for. Verdier på linjer eller rader som ikke er aktuelt/inngår i søknaden må slettes. Det må heller ikke settes verdier i flere kolonner utover det som fremgår av malene.

Figur nedenfor viser et eksempel på at du må slette linje eller rad 6 for at malen skal leses rett inn i skjemaet.

Hvordan lage en opplastbar xlsx med Excel 2007 eller nyere

Du oppretteren ny xlsx fil (Microsoft Excel 2007 eller nyere), eller åpner aktuell xlsx vedleggsmal som du finner her. Fyll inn korrekt informasjon i regnearket, og ta spesielt hensyn til kodeverk og det som står skrevet om formatering ovenfor i dette dokument.

Denne xlsx filen kan legges inn som vedlegg i Altinn og du vil unngå å taste inn all informasjon i skjemaet Søknad om tilskudd til sjøfolk.

Hvordan lage en opplastbar CSV fil med Excel utgave eldre enn 2007

Dersom du ikke har tilgang til å lage xlsx fil (Microsoft Excel 2007 eller nyere) så må du ta utgangspunkt i xls vedleggsmal som du finner her. Fyll inn korrekt informasjon i regnearket, og ta spesielt hensyn til kodeverk og det som står skrevet om formatering ovenfor i dette dokument. Husk å lagre fil i xls format i Excel før du lagrer denne som en csv fil, da du kan få problemer med å åpne den i Excel igjen uten at den ødelegger innholdet.

For å lagre xls filen til CSV format velger du Lagre som i Excel, og underfiltype velgerdu: Engelsk: CSV (Comma Delimited) (*.CSV)

Norsk: CSV (Semikolondelt) (*.CSV)

Ovenstående finner du i nedtrekksliste under filtype. Velg deretterlagre. Åpnerdu den lagrede csv filen i f.eks. Notisblokk, vil du se at kolonnenavn fremkommer øverst og verdiene er skilt med semikolon ( ; ). Nedenforereksempelpåen CSV fil åpnet i Notisblokk. CSV filen kan legges inn som vedlegg i Altinn og du vil unngå å taste inn all informasjon i skjemaet Søknad om tilskudd til sjøfolk.

Kolonneoversikt i maler med tilhørende eksempel på verdier Kodeverksverdier (merket med rødt i oversikt nedenfor) skal skrives med store bokstaver eller i henhold til oversikt som du finner her.

Inntektsoversikt

Gjelder alle modeller.

HvaEksempel

Personnummer (tall, 11 siffer)

11111111111

Fornavn

Ola

Etternavn

Nordmann

Nasjonalitet (Kodeverk Land)

NOR

Stilling (Kodeverk Stilling)

2.1.3

Skattekommune (Kodeverk Skattekommune)

1933

Refusjonsberettiget (Kodeverk Refusjonsberettiget)

BSP

Årlig bruttolønn (tall)

123,12

Termin  arbeidsgiveravgift (tall)

123,12

Termin skatt (tall)

123,12

Søknadsbeløp (tall) 123,12
Alarmrullenummer 1
Kommentar Fritekst

Opplæringsstillinger

Gjelder alle modeller.

HvaEksempel

Personnummer (tall, 11 siffer)

11111111111

Fornavn

Ola

Etternavn

Nordmann

Nasjonalitet (Kodeverk Land)

NOR

Stilling (Kodeverk Stilling)

2.1.3

Skattekommune (Kodeverk Skattekommune)

1933

Refusjonsberettiget (Kodeverk Refusjonsberettiget)

BSP

Type opplæring (Kodeverk TypeOpplæring)

KADETT

Fra dato (DD.MM.ÅÅÅÅ)

09.12.2011

Til dato (DD.MM.ÅÅÅÅ)

09.02.2012

Skatt og arbeidsgiveravgift

Gjelder alle modeller.

HvaEksempel

Fartøynavn*

Jernøy

IMO Nummer*

1234567

Kjenningssignal*

LAVD

Skatt (tall)

123,12

Arbeidsgiveravgift (tall)

123,12

*NB: I siste linje i første kolonne (fartøynavn) SKAL det stå «TOTAL» på fartøynavn mens kolonne IMO nummer og Kjenningssignal skal være blanke. Skatt og arbeidsgiveravgift i siste linje skal være lik skatt og arbeidsgiveravgift som fremgår på kvitteringen for innbetalt skatt og arbeidsgiveravgift for den aktuelle termin.

Virksomhetsrapport

Gjelder bare slepebåter og mudringsfartøy.

Hva

Eksempel

Oppdragstype

Transport

Fra dato (DD.MM.ÅÅÅÅ)

10.10.2011

Til dato (DD.MM.ÅÅÅÅ)

11.10.2011

Sted

Haugesund

Klient

Bouvet

Korreksjoner

Gjelder alle modeller i 6.termin hvis korreksjoner.

Hva

Eksempel

Personnummer (tall, 11 siffer)

11111111111

Fornavn

Ola

Etternavn

Nordmann

Nasjonalitet (Kodeverk Land)

NOR

Stilling (Kodeverk Stilling)

1.1.8

Skattekommune (Kodeverk Skattekommune)

1933

Refusjonsberettiget (Kodeverk Refusjonsberettiget)

BSP

Terminnummer (tall)

4

Korreksjonsbegrunnelse (Kodeverk KorreksjonÅrsakRefusjon)

RTSF

Pensjonsgivende inntekt (tall)

123,12

Skatt i termin (tall)

123

Arbeidstakeravgift (tall)

123,12

Arbeidsgiveravgift i termin (tall)

123,12

Korrigert beløp (tall)

123,12

Fant du det du lette etter?

NB! Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettsidene.

Til toppen