Hvordan oppgradere kompetansesertifikat fiskeskipper klasse B (FSB) til kompetansesertifikat fiskeskipper klasse AB (FSAB)?

Hvis ditt FSB er utstedt på bakgrunn av utdanning tilsvarende D4, oppfyller du alle krav til utdanning for å få utstedt FSAB. Hvis fartstiden er opptjent på sjøgående skip og/eller fiskefartøy med største lengde 15 meter eller mer, kan du søke det nye sertifikatet idag.

Hvis du har utdanning tilsvarende FSB og D5 må du gjennomføre første året på fagskole for å få vitnemål tilsvarende FSAB og D4.

Per dags dato eksisterer det ikke oppgraderingskurs fra FSB/D5 utdannelse til FSAB/D4 utdannelse.

Jeg har kompetansesertifikat fiskeskipper klasse B (FSB) og ønsker å beholde dette, hva gjør jeg?

Hvis du innehar FSB og ikke behøver/ønsker økte førerrettigheter vil ikke endringen ha noen betydning for deg. Når utløpsdato for sertifikatet nærmer seg må sertifikatet fornyes på vanlig måte.

Hvilken utdannelse kreves for å søke kompetansesertifikat fiskeskipper klasse AB (FSAB)?

Kompetansesertifikat fiskeskipper klasse B (FSB)og kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 5 (D5) utstedes på bakgrunn av utdanning med henvisning til regel II/3 i STCW konvensjonen.

FSAB og kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 4 (D4) utstedes på bakgrunn av utdanning med henvisning til regel II/1 i STCW konvensjonen.

Hva er kravet til fartstid ved søknad om kompetansesertifikat fiskeskipper klasse AB (FSAB)?

Minst 24 måneders fartstid på sjøgående skip med største lengde 15 meter eller mer, hvorav minst seks måneders fartstid på fiskefartøy med største lengde 15 meter eller mer.

Fartstid opptjent i sertifikatpliktig stilling på fartøy med største lengde 15 meter eller mer etter du fikk utstedt FSB vil kunne godkjennes.

Hvordan får jeg høyere førerrettigheter i mitt kompetansesertifikat fiskeskipper klasse A, med førerrettigheter 500 BT (FSA-500BT)?

Innehavere av FSA-500BT som ikke har tilstrekkelig fartstid til å kunne søke kompetansesertifikat fiskeskipper klasse A, med ubegrensede førerrettigheter (FSA), kan søke FSAB på samme utdanning og fartstid som ble lagt til grunn for utstedelse av sertifikatet en har i dag. På denne måten økes førerrettighetene fra 500 BT til 3000 BT uten å måtte dokumentere vitnemålet på nytt.

Jeg får ikke til å fornye sertifikatet mitt, hva gjør jeg?

Kompetansesertifikat fiskeskipper klasse A, med førerrettigheter 500 BT (FSA-500BT) og kompetansesertifikat fiskeskipper klasse A, med førerrettigheter inntil 3000 BT (FSA-3000BT) kan ikke lenger fornyes.

Du må søke førstegang om kompetansesertifikat fiskeskipper klasse AB (FSAB).

Hvilke rettigheter får jeg i kompetansesertifikat fiskeskipper klasse AB (FSAB)?

FSAB vil gi deg rett til å tjenestegjøre i ubegrenset fartsområde som

a) ansvarshavende vaktoffiser på fiskefartøy uavhengig av størrelse

b) overstyrmann på fiskefartøy uavhengig av størrelse

c) skipsfører på fiskefartøy med bruttotonnasje opp til 3000.

Hvilket sikkerhetskurs er tilstrekkelig for å få utstedt fiskeskippersertifikat klasse C?

Du må dokumentere

  • grunnleggende sikkerhetskurs for fiskere (fult kurs, eller oppdateringskurs på 20 timer), eller
  • grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk (fult kurs)

Kursbevisene må være gyldig ved søknadsdato for å få utstedt fiskeskippersertifikat klasse C (gjelder både førstegang og fornyelse).

Dersom du skal være innehaver av fiskeskippersertifikat klasse C, må du inneha gyldig sikkerhetskurs selv om du er over 60 år.

Hva er helsekravene til fiskeskippersertifikat klasse C?

Du finner informasjon om helsekrav for å få utstedt fiskeskippersertifikat klasse C her.