Jeg vil bli godkjent tilbyder av teoretisk og/eller av praktisk del 

Kurssteder skal godkjennes av Sjøfartsdirektoratet for å få lov til å tilby høyhastighetskurs. Det er mulig å bli godkjent enten som tilbyder av både teoretisk og praktisk del, eller bare for praktisk del. Det vil ikke være mulig å bli godkjent for å kun tilby teoretisk del.

Den praktiske delen i høyhastighetskurset medfører stor risiko dersom den ikke gjennomføres på en forsvarlig måte. Derfor skal kurssteder etablere og gjennomføre et sikkerhetsstyringssystem. Gjennom sikkerhetsstyringssystemet skal kursstedene sikre at farer og risikoer oppdages og tas hånd om. Kurssteder skal også etablere et kvalitetssystem for å sikre at høyhastighetskurset gjennomføres i henhold til gitte krav og retningslinjer.

NB! Dersom dere planlegger å bruke samarbeidspartnere for å tilby teoretisk og praktisk del, må begge ha en egen godkjenning fra Sjøfartsdirektoratet. 

Mer informasjon om søknadsprosessen for å bli godkjent tilbyder og de ulike kravene finner du her.

Hva vil høyhastighetsbevis koste?

Sjøfartsdirektoratet har ikke lagt føringer for hva det praktiske og teoretiske kurset skal koste. Det vil være opp til den enkelte godkjente tilbyder å prise sine kurs. I tillegg til kursavgift kommer et gebyr til Sjøfartsdirektoratet for utstedelse av beviset. Dette gebyret vil fastsettes innen kort tid.