Vedlegg til emneplanen for høyhastighetsbevis

Her finnes utdypende informasjon om elementer fra emneplanen som det kan være vanskelig å finne informasjon om andre steder. Vedlegget kan utvides med flere elementer om nødvendig. 

Vedlegg til emneplanen finners her.