Tilbakemeldinger båtførerprøven

Spørsmål eller tilbakemeldinger om innholdet i båtførerprøven kan sendes på e-post til post@sdir.no. Merk e-posten med «tilbakemeldinger båtførerprøven».

Jeg ønsker å holde kurs for båtførerprøven

For å få utstedt båtførerbevis kreves det kun at kandidaten har bestått båtførerprøven en teoretisk prøve fastsatt etter retningslinjer fra Sjøfartsdirektoratet. Det er ingen krav om kurs før avleggelse av prøven. På bakgrunn av dette er det heller ikke satt krav til kurssentre/enkeltaktører som holder kurs som en forberedelse til båtførerprøven, heller ikke til kursholder.

Du står derfor fritt til å holde kurs for båtførerprøven.

Spørsmålsdatabasen som danner grunnlaget for båtførerprøven, er laget på bakgrunn av en pensumliste utarbeidet av Sjøfartsdirektoratet. Kursholdere må derfor ta utgangspunkt i pensumlisten ved utarbeidelse av kurs. 

Se pensumlisten til båtførerprøven

Jeg ønsker å bli et godkjent testsenter

Norsk Test AS drifter båtførerprøven for Sjøfartsdirektoratet og har ansvar for utstedelse av båtførerbevis og godkjenning av testsentre for båtførerprøven.

For å få bli godkjent testsenter for båtførerprøven må du derfor søke godkjenning hos Norsk Test. Det stilles blant annet krav til kurslokaler, tilgang på datamaskiner og organisasjonen for å bli et godkjent testsenter.

Les mer om hvordan du blir et testsenter

SkolekartKart til bruk i undervisning kan

Kart til bruk i undervisning kan lastes ned her.

Tjøme (A), Flåvær (B), Nærøysundet (C) og Tjeldsundet (D) er kart som brukes i forbindelse med avleggelse av båtførerprøven.
NB! Skolekartene som ligger ute på Kartverket sine nettsider må ikke brukes til båtførerprøven.

Hvordan defineres båtens lengde?

Lengde defineres som skrogets lengde (LH) etter NS-EN ISO 8666 Mindre fartøy – Hoveddata. Skroglengde er distansen mellom to vertikale linjer som skjærer gjennom den fremste og den akterste del av skroget når fartøyet er i korrekt trim på vannet, jf. vannlinjen. Det er ikke noe i veien for at fremste eller akterste del av skroget kan befinne seg under vann.

Skrogets lengde (LH) inkluderer alle strukturelle og faste bestanddeler av fartøyet, slik som tre, plastikk eller metallbauger eller akterender. Lengden ekskluderer deler som kan demonteres uten å forårsake skade eller påvirke fartøyets strukturelle intakthet, for eksempel rigg, baugspryd, pulpitt i begge ender av fartøyet, beslag på akter- og forstevn, ror, hekkaggregater, utenbordsmotorer med monteringsbraketter, plater og lignende, dykkerplattformer, badeplattformer, fendere og plankeganger. Lengden ekskluderer ikke avtakbare deler av skroget som fungerer som hydrostatisk eller dynamisk støtte når fartøyet ligger i ro eller er underveis.

Retningslinjer for båtførerprøven